Теорія

Завдання

1. Що називається модифікаційною мінливістю

Складність: легке

2
2. Яка мінливість називається комбінаційною

Складність: легке

2
3. Яка мінливість називається мутаційною

Складність: легке

2
4. Відповідність між характеристикою і формою мінливості

Складність: середнє

3
5. Характеристика гомологічної рекомбінації ДНК

Складність: середнє

2
6. Характеристика негомологічної рекомбінації ДНК

Складність: середнє

2
7. Відповідність між характеристикою та типом рекомбінацій ДНК

Складність: середнє

3
8. Приклади гомологічних рекомбінацій

Складність: середнє

2
9. Визначення типу рекомбінацій за прикладами

Складність: середнє

2
10. Відповідність між прикладами та типом рекомбінацій

Складність: середнє

3
11. Правильні твердження про закономірності модифікаційної мінливості людини

Складність: важке

3
12. Визначення неправильних тверджень про закономірності модифікаційної мінливості людини

Складність: важке

3
13. Оціни правильність тверджень про закономірності модифікаційної мінливості людини

Складність: важке

3
14. Правильні твердження про закономірності комбінаційної спадкової мінливості людини

Складність: важке

3
15. Правильні твердження про закономірності мутаційної спадкової мінливості людини

Складність: важке

3
16. Оціни правильність тверджень про закономірності комбінаційної спадкової мінливості людини

Складність: важке

3
17. Оціни правильність тверджень про закономірності мутаційної спадкової мінливості людини

Складність: важке

3

Тести

Матеріали для вчителів