Людина розумна — біосоціальний вид, на історичне становлення якого вплинули біологічні й соціальні чинники антропогенезу.
Дослідження людини як генетичного об'єкта пов'язане з певними труднощами, але має й свої переваги.
  1. Неможливість експериментальних схрещувань у штучних умовах. Не можна відбирати батьків із потрібними генотипами та одержувати й аналізувати їхніх нащадків. У разі генетичного аналізу стосовно людини зникає можливість застосування основи гібридологічного методу.
  2. Пізня статева зрілість і довга тривалість генерацій — для зміни одного покоління в людини потрібно \(20\) - \(30\) років, що ускладнює аналіз успадкування.
  3. Невелика кількість нащадків, у той час як проведення статистичного аналізу розщеплення ознак потребує достатньо великої кількості нащадків від однієї пари батьків. Для розв'язування цієї проблеми ведуть пошук багатодітних родин або добирають потрібну кількість невеликих сімей, у яких спостерігається ознака, що цікавить дослідника.
  4. Відсутність чистих ліній і неможливість їхнього отримання є ще однією об'єктивною причиною, яка ускладнює аналіз успадкування ознак.
  5. Велика кількість хромосом (груп зчеплення). Хромосомний набір людини складається з \(23\) пар хромосом і, відповідно, \(23\) груп зчеплення. Велика кількість хромосом ускладнює їхнє генетичне й цитологічне картування, особливо за допомогою методів класичної генетики.
  6. Неможливість створення стандартних умов існування для різних груп індивідуумів значно ускладнює вивчення успадкування багатьох ознак людини. Навколишнє середовище чинить величезний вплив на формування низки ознак, проте цей вплив не може змінюватися за бажанням дослідника.
Незважаючи на вказані проблеми, людина як генетичний об'єкт має також ряд важливих переваг:
  • існує великий масив даних щодо анатомії, фізіології та біохімії людини;
  • існує можливість спілкування з об'єктом дослідження, що полегшує отримання інформації про його родичів і допомагає досліджувати ознаки, пов'язані з відчуттями, емоціями, інтелектом;
  • практично повністю встановлено геном людини.
Генетичні дослідження людини пов'язані з низкою труднощів й переваг, зумовлених її біосоціальною природою.
Джерела:
Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти / В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2018. с. 175-176.