Хромосома — структури клітин еукаріотів, що забезпечують збереження, розподіл та передачу спадкової інформації.
Ці матеріальні носії для передачі інформації наступному поколінню клітин формуються із хроматину перед поділом клітин.
Хроматин — комплекс ДНК з білками, що формує хромосоми.
Основна частка в складі хроматину припадає на ДНК і ядерні білки-гістони, що утворюють дезоксирибонуклеопротеїнові комплекси. Нуклеопротеїновий комплекс з однією молекулою ДНК і є хромосомою. Наприклад, у клітинах людини є \(46\) хромосом, і відповідно, \(46\) молекул ДНК. Розрізняють два функціональні стани хроматину: еухроматин та гетерохроматин.
Гетерохроматин — щільно упакований, або конденсований хроматин.
ДНК гетерохроматину недоступна для транскрипції, і такий стан характерний для багатьох некодувальних ділянок або генів, експресія яких не потрібна в конкретному типі клітин.
Еухроматин упакований нещільно, його називають деконденсованим хроматином.
У цьому стані він більш доступний для різноманітних ферментів і зазвичай є транскрипційно активним.
Основними рівнями організації хроматину в ядрі клітин є нуклеосомний, нуклеомерний, хромомерний, хроматидний та хромосомний. Цю багаторівневу структурованість забезпечують процеси спіралізації та конденсації. Їхні можливості вражають. Так, у людини довжина розкрученої ДНК найменшої хромосоми становить близько \(14000\) мкм, а її довжина після ущільнення лише \(2\) мкм.
Хромосомний рівень організації хроматину виникає безпосередньо перед поділом клітин. Формуються однохроматидні хромосоми, які після реплікації ДНК стають двохроматидними. Перед поділом у клітинах людини міститься \(46\) двохроматидних хромосом.
Хроматиди поєднуються в ділянці первинної перетяжки, де розташована центромера — невелика ділянка, що поділяє хромосому на дві частини, утворюючи при цьому довге плече і коротке плече з теломерами.
Під час поділу хроматин конденсовпаний у хромосоми, що їх чітко можна розгледіти навіть під світловим мікроскопом, тоді як у період інтерфази хроматин розслаблений і розділяється на еухроматин і гетерохроматин.
Джерела:
Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти / В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2018. с. 167-168.