Агроекологія — розділ екології, що вивчає взаємини організмів з чинниками довкілля у процесі сільськогосподарського виробництва.
Найважливіше завдання цього розділу — розроблення методів, які забезпечили б високу продуктивність угідь та отримання екологічно чистої продукції з найменшими затратами енергії.
Традиційне сільське господарство ґрунтується на принципах інтенсифікації, головними компонентами якого є: використання добрив, широке застосування пестицидів, зрошення, застосування інтенсивних сортів, індустріальні технології тощо.
 
Основними екологічними проблемами сучасного землеробства є:
  • спустелювання земель — деградація земель у посушливих ділянках земної поверхні, що відбувається під дією природних (зміни клімату, водний дефіцит) або антропічних (надмірне випасання, вирубування лісів, будівництво доріг тощо) чинників;
  • ерозія ґрунту — процес руйнування й знищення ґрунтового покриву під дією води (водяна ерозія), вітру (вітрова ерозія), перевипасу, тобто надмірного випасання (пасовищна ерозія), зрошення (іригаційна ерозія), промислової діяльності (техногенна ерозія);
  • засолення ґрунту — накопичення в його верхніх шарах солі, що виникає під дією ґрунтових і поверхневих вод, надмірного поливу, надмірного зрошення;
  • підтоплення та заболочування — збільшення вмісту води в ґрунті внаслідок зміни гідрологічного режиму території;
  • забруднення ґрунтів — надходження і накопичення в ґрунті сполук важких металів, пестицидів, радіонуклідів, що позначаються на родючості ґрунтів і здоров'ї людини;
  • виснаження ґрунту — збіднення ґрунтів на вміст гумусу (дегуміфікація), Кальцію (декальцинація) та інших елементів, необхідних для живлення рослин;
  • забур'яненість угідь — поришення аборигенних (наприклад, щириця звичайна, осот польових розений), інвазійних (галінсога дрібноквіткова, амброзія полинолиста), стійких до гербіцидів (лобода біла, берізка польова) видів бур'янів, що знижує врожайність і якість продукції, є причинами отруєння тварин і захворювань людей, поширення паразитів рослин.
Агроекологія має стати обов'язковим складником сучасного енергозбережувального, малозатратного і ґрунтозахисного землеробства.
Джерела:
Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти / В.І. Соболь. —  Кам'янець-Подільський: Абетка, 2019. с.161.