Діяльність людини охопила біосферу, глибокі шари літосфери, стратосферу, гідросферу, вийшла за межі біосфери — у навколоземний космічний простір. Саме тому виникла необхідність постійного спостереження за станом навколишнього середовища, пізнання закономірностей змін довкілля під дією різних чинників і вивчення способів збереження та охорони, що стало основним завданням науки, що вже понад десятиліття активно розвивається.
Середовищезнавство або інвайронментологія — наука про стан довкілля і місце людини в ньому.
Довкілля (синонім — навколишнє середовище) комплекс природних, антропогенних і соціальних чинників життя людини.
Середовищезнавство має прикладний характер, а традиційна екологія слугує фундаментальною основою.
Спорідненою із середовищезнавством є охорона довкілля.
Охорона довкілля (інвайронменталістика) — система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.
Це сукупність правових, економічних, політичних і соціальних заходів, спрямованих на раціональне використання, відтворення і збереження природних ресурсів землі, обмеження негативного впливу діяльності людини на довкілля.
Отже, середовищезнавство й охорона довкілля є прикладними галузями знань, основою для розумного використання ресурсів довкілля, його охорони та забезпечення умов сталого розвитку суспільства.
Джерела:
Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти / В.І. Соболь. —  Кам'янець-Подільський: Абетка, 2019. с.176-177.