Забруднення довкілля — це надходження в навколишнє середовище речовин та енергії, що призводить до порушення структури і функцій біосистем.
Забруднення може статися внаслідок дії природних (землетруси, виверження вулканів, зсуви) і антропогенних (забруднення атмосферного повітря, водойм, ґрунту, екосистем) чинників.
  
Основними антропогенними забруднювачами є:
 • хімічна промисловість;
 • металургія (чорна та кольорова);
 • сільське господарство;
 • енергетика (нафтопереробні заводи, ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, АЕС);
 • транспорт (передусім автомобільний).
Забруднювачем (полютантом) є будь -який фізичний агент, хімічна речовина або біологічний вид, котрий потрапляє у довкілля чи виникає у ньому в кількості, що виходять за межі звичайної наявності.
  
Їх класифікують:
 • за тривалістю дії — стійкі та нестійкі;
 • впливом на біоту — забруднювачі прямої та непрямої дії;
 • походженням — первинні та вторинні.
За природою забруднювачів розрізняють такі види забруднення:
 • механічне — засмічення довкілля стійкими продуктами діяльності (пластмасові вироби, скло, цегла), відходами гірничодобувної промисловості (так, з \(1\) т видобутої корисної копалини лише \(1\) - \(3\) перетворюються на корисну продукцію, а \(98\) % у відходи;
 • фізичне — забруднення, пов'язане зі змінами фізичних параметрів середовища (теплове, світлове, електромагнітне, радіаційне, шумове, електромагнітне  забруднення), пов'язане з роботою високовольтних ліній електропередачі, електростанцій, теле- та радіостанцій, а також мікрохвильових печей, комп'ютерів, мобільних телефонів;
 • хімічне — привнесення в довкілля ксенобіотиків або великої кількості речовин, що є найзначнішою формою забруднення: забруднення сполуками важких металів, нафтове забруднення, фармакологічне забруднення (так, \(70\) - \(80\) % антибіотиків, антипаразитарних препаратів потрапляють у річки); у глобальному масштабі переважають шість забруднювачів: Плюмбум, Кадмій, Хром, ртуть, пестициди та радіонукліди;
 • біологічне — привнесення й масове розмноження в довкіллі організмів: зоогенне (наприклад, вселення колорадського жука), фітогенне (наприклад, поширення опунції), мікробіогенне (наприклад, масове розмноження ціанобактерій), генетичне (пов'язане з розвитком генної інженерії).
Зверни увагу!
Забруднення довкілля відбувається внаслідок надходження нехарактерних механічних, хімічних, фізичних або біологічних забруднювачів.
Джерела:
Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти / В.І. Соболь. —  Кам'янець-Подільський: Абетка, 2019. с.180-181.