Біологічний тероризм — застосування небезпечних біологічних агентів для завдання шкоди життю і здоров’ю людей заради досягнення цілей політичного або ідеологічного характеру.
Зазвичай ідеться про навмисне «вивільнення» патогенних біологічних засобів з метою завдання максимальної шкоди людині, тваринам і рослинам для досягнення особистих, політичних, соціальних або релігійних цілей. У \(XX\) ст. було зафіксовано понад \(100\) підтверджених випадків використання біологічних агентів, з яких \(19\)  були терористичними актами. Окремим випадком біологічного тероризму є агротероризм з використанням біологічної
зброї проти культурних рослин або домашніх тварин.
Біологічна зброя — це спеціальні боєприпаси, прилади із засобами доставки, що споряджені біологічними агентами.
Біологічні агенти — патогенні мікроорганізми, токсини, заражені комахи, а також синтетичні хімічні речовини — гербіциди та дефоліанти.
З розвитком генетичної інженерії можна добути особливо небезпечні штами стійких до антибіотиків мікроорганізмів, які зможуть протистояти вакцинам. Біологічна зброя є засобом масового ураження й призначається для ураження людей, свійських і службових тварин, сільськогосподарських тварин і рослин. Навмисне застосування таких біологічних речовин для ураження або знищення людей, а також сільськогосподарських тварин і рослин входить у
поняття «біологічна війна». Для ураження людей найбільш ймовірне використання як біологічної зброї збудників натуральної віспи, сибірської виразки, чуми, туляремії, бруцельозу, висипного тифу, жовтої гарячки, токсину ботулізму.
Біотероризм є незаконним використанням біологічних засобів проти людей для досягнення особистих, політичних, соціальних або релігійних цілей.
Джерела:
Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти / В.І. Соболь. —  Кам'янець-Подільський: Абетка, 2019. с. 250 - 251.