Біотехнологія — це одна з найперспективніших галузей діяльності людини. У найближчі роки разом з нею швидко  розвиватимуться медицина, енергетика, переробка сировини й виробництво матеріалів, міське й сільське господарство. Теоретичною основою біотехнології є передусім біологічні науки. У багатьох випадках сучасна біотехнологія сприяє знаходженню нових розв'язків на стикові різних галузей. Так, виникають і розвиваються біоінформативний, біокібернетичний, біоінженерний напрями біотехнології. З'являються нові матеріали й пристрої — біопаливо, біоцемент, біособренти, біосенсори. Для розв'язування багатьох проблем, що виникають, досить часто залучають хіміків, фізиків, географів.
 
Біотехнологія
 
Теоретична основа
Основні напрями
Галузі застосування
Молекулярна генетика
Молекулярна біологія
Біохімія
Мікробіологія
Ембріологія
Екологія
Генна інженерія
Клітинна інженерія
Біоінженерія
Екоінженерія
Мікробіосинтез
Промисловість
Сільське господарство
Медицина
Ветеринарія
Комунальне господарство
Природокористування
 
Напрями сучасної біотехнології розробляють і застосовують на всіх рівнях організації життя. За цим критерієм розрізняють такі технології:
  • нанотехнологія — технологія наночастинок (наприклад, технологія адресної доставки ліків);
  • цитотехнологія — клітинна технологія (наприклад, вирощування гібридів, отримання білків-інтерферонів, інсуліну, моноклональних антитіл);
  • гістотехнологія — тканинна технологія (наприклад, вирощування штучного мяса, шкіри, органів для трансплантації);
  • ембріотехнологія — зародкова технологія (наприклад, пересаджування ембріональних стовбурових клітин пуповинної крові для лікування променевої хвороби, репродуктивна технологія екстракорпорального запліднення);
  • біоінженерна технологія із застосуванням технічного підходу (наприклад, тестування ДНК з використанням біочипів, біопротезування, створення біосенсорів);
  • біотехнологія культивування організмів певних видів (наприклад, клональне мікророзмноження рослин, вермикультура, технологія вирощування печериці двоспорової);
  • біотехнологія захисту екосистем (наприклад, технологія фіторемедіації ґрунтів, біодеградації токсичних речовин).
Сучасна біотехнологія демонструє необмежені можливості використання організмів у різних галузях народного господарства.
Джерела:
Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти / В.І. Соболь. —  Кам'янець-Подільський: Абетка, 2019. с. 243-244.