Медична наука України пишається великими вченими, які зробили величезний внесок у становлення медицини на міжнародному рівні.
 
І.І. Мечников (\(1845\) - \(1916\)) — лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини за працю «Імунітет при заразних хворобах». Відкрив явище фагоцитозу, розробив фагоцитарну теорію імунітету та заклав основи імунології.
 
М.Ф. Гамалія (\(1859\) - \(1949\)) — вивчав сказ, холеру, чуму, відкрив холероподібний вібріон птахів. Створив протихолерну вакцину, опрацював теорію утворення антитіл.
 
Д.К. Заболотний (\(1866\) - \(1929\)) — мікробіолог і епідеміолог, досліджував вогнища чуми та організував боротьбу з нею, довів роль степових гризунів у розповсюдженні епідемії.
 
М.Д. Стражеско (\(1876\) - \(1952\)) — видатний терапевт, сприяв розвитку кардіології, обґрунтував теорію ревматизму, виявив зв'язок між ендокардитом і ревматизмом.
 
В.П. Філатов (\(1875\) - \(1956\)) — видатний офтальмолог, створив методи відновної хірургії ока, розробив проблему трансплантації рогової оболонки, творець тканинної терапії.
 
Ю.Ю. Вороний (\(1895\) - \(1961\)) — видатний хірург, досліджував проблеми трансплантації, здійснив першу в світі пересадку нирки, чим започаткував новий етап трансплантології.
 
М.М. Амосов (\(1913\) - \(2002\)) — видатний хірург, винайшов і упровадив апарат штучного кровообігу, протези серцевих клапанів, розробив основи біологічної та медичної кібернетики.
 
В.Ю. Чаговець (\(1873\) - \(1941\)) — видатний електрофізіолог, упровадив у практику метод електрогастрографії, створив біоелектричну теорію нервово-м'язової провідності.
 
О.О. Богомолець (\(1881\) - \(1946\)) — видатний фізіолог, розвинув вчення про сполучну тканину, її функції, концепцію старіння як ослаблення трофічної функції сполучної тканини, створив вчення про взаємодію пухлини і організму.
 
В.В. Фролькіс (\(1924\) - \(1999\)) — видатний фізіолог-геронтолшог, створив адаптаційно-регуляторну теорію вікового розвитку та генно-регуляторну теорію старіння, висунув уявлення про процеси антистаріння.
 
У сучасній Україні розвиткові медицини в державній політиці приділяється особлива увага. Головним державним органом є Міністерство охорони здоров'я України. Спрямованість фундаментальних досліджень визначає й організовує Національна академія медичних наук України.
Джерела:
Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти / В.І. Соболь. —  Кам'янець-Подільський: Абетка, 2019. с. 228.