Тип Кільчасті черви (Кільчаки) — включає тварин, тіло яких складається з повторюваних сегментів, або кілець.
Тіло кільчастих червів складається з трьох шарів клітин: ектодерми, ентодерми і мезодерми (тобто вони є тришаровими тваринами).
З клітин мезодерми (простір між стінкою тіла і внутрішніми органами) формується вторинна порожнина (целом).
 
целом.png
 
Кільчасті черви — в основному вільноживучі тварини і мають двосторонню симетрію.
 
Тіло кільчаків червів розділене на сегменти, або кільця (звідси і назва — кільчасті черви). У різних видів може бути від декількох штук таких сегментів, до сотен. Кожен сегмент є самостійним відсіком: у ньому є власні зовнішні вирости, вузли нервової системи, органи виділення і статеві залози. Порожнина кожного сегмента відокремлена від порожнини інших. За незначних ушкоджень покривів порожнинна рідина витікає не з усього тіла, а лише з декількох ушкоджених сегментів.
 
На тілі кільчастих червів можна виділити головний відділ (передній кінець тіла), тулуб та хвостовий відділ (задній кінець тіла).
 
Покриви тіла кільчастих червів — шкірно-м'язовий мішок, який складається з покривного епітелію та двох шарів м'язів — повздовжніх та кільцевих. Клітини епітелію виділяють шар щільної неклітинної речовини — кутикулу. Поверхня тіла має багато слизових залоз. Слиз виконує захисну функцію.
 
До травної системи належать: ротова порожнина, глотка, стравохід, воло, кишечник, шлунок, анальний отвір.
 
травна_червів.png
 
Дихання відбувається через вологу поверхню тіла, або за допомогою зябр.
 
Видільна система представлена парними трубочками, які містяться у кожному сегменті тіла червів.
 
Нервова система — вузлового типу, характеризується скупченням нервових клітин над глоткою — навкологлотковим кільцем і черевним нервовим ланцюжком з відгалуженнями нервів у кожному сегменті.
 
нервная_червів.jpg
 

Кільчасті черви мають органи чуття: зору, дотику, смаку, нюху, слуху, рівноваги.
  
Кровоносна система у кільчастих червів є замкнутою, тобто кров не виливається вільно у порожнини тіла, а рухається виключно по судинах. Серця немає. Рух крові забезпечується скороченням стінок спинної судини, по якій кров іде ззаду наперед, а у черевному — спереду назад.
 
кровоносна система червів.jpg
 
Кільчаки бувають роздільностатевими і гермафродитами.
Розмноження може відбуватися безстатевим і статевим шляхами.
Статеве розмноження протікає за участю двох особин (навіть у гермафродитів).
При безстатевому розмноженні тіло червяка розпадається на декілька частин, а потім кожна з них добудовує відсутні головний і хвостовий відділи.
 
У більшості видів на поверхні тіла поодиноко або пучками розташовані щетинки.
 
Тип Кільчастих червів поділяють на декілька класів, серед яких найбільш значимими є три: Багатощитинкові, Малощитинкові та і П'явки.