У попередні роки навчання ви ознайомилися з різними природничими науками. Однією з них є біологія. Її досягнення, значення для існування людського суспільства ви будете вивчати впродовж цього та наступних навчальних років. 
Біологія — це комплексна наука, вона розгалужується декілька самостійних наук, які вивчають різноманітні організми, процеси, що в них відбуваються, угруповання організмів.
Як біологія та інші науки вивчають природу? Спільним для всіх природничих наук є метод наукового дослідження. Це спосіб, у який можна отримати точні достовірні висновки про навколишній світ.
Біологія в системі природничих наук:
 • біологія — досліджує живу природу, закономірності її функціонування, різноманітність організмів;
 • астрономія — вивчає небесні тіла та явища Всесвіту;
 • хімія — вивчає будову, властивості та перетворення речовин;
 • географія — вивчає поверхню Землі, природні умови, розподіл різних природних об'єктів;
 • фізика — вивчає процеси та явища світу, який нас оточує, встановлює закони, яким вони підпорядковуються.
Розділи біології:
 • цитологія — вивчає клітини;
 • мікробіологія — досліджує будову і життєдіяльність мікроорганізмів.
 • ботаніка — вивчає рослини;
 • зоологія — вивчає тварин;
 • мікологія — вивчає гриби; 
 • гістологія — вивчає тканини організмів;
 • генетика — вивчає закономірності передачі ознак у спадок і їх зміни.
 • еволюційне вчення — встановлює закономірності історичного розвитку життя на Землі;
 • екологія — вивчає взаємозв'язки організмів між собою та з навколишнім середовищем.
Джерела:
Біологія: підруч. для 7-го кл. закл. заг. серед. освіти / Балан П.Г., Кулініч О.М., Юрченко Л.П. — Київ: Генеза, 2024. с. 4 - 5.