Будь-яке наукове дослідження починається із запиту — нез'ясованої проблеми, що цікавить науковця. Проблема може полягати в необхідності пояснити певні спостереження (достовірно зафіксовані події навколишнього світу) або наукові факти. Інколи такі спостереження можуть бути неочікуваними і навіть у чомусь суперечити наявним переконанням, а відкриття здатні робити не тільки професійні науковці, а й пересічні школярі.
 
На підставі наявних фактів науковець має сформулювати чітку, доступну для перевірки гіпотезу про те, як один фактор впливає на інший.
 
Гіпотеза — обґрунтоване припущення, висунуте з метою з'ясування властивостей і причин досліджуваних явищ, яке підлягає експериментальній перевірці.
 
Щоб чітко формулювати гіпотези, для досліджуваних факторів ввели назви змінних (тобто таких факторів, які можна змінювати і досліджувати під час експериментів).
 
Отримані дані опрацьовують (зазвичай дослід повторюють кілька разів, щоб уникнути впливу сторонніх факторів) і представляють у вигляді діаграми, графіка тощо. За обробленими даними роблять висновок щодо правильності гіпотези: чи справді вдалось експериментально підтвердити наявність зв'язку між досліджуваними явищами.
 
Приклад основних етапів наукового дослідження:
  • запит — спостереження, факти;
  • гіпотеза — обґрунтоване припущення щодо впливу однієї події на іншу;
  • експеримент — перевірка впливу одного фактора на інший, фіксація результатів;
  • висновки — представлення результатів, висновок про гіпотезу.
Джерела:
Біологія: підруч. для 7-го кл. закл. заг. серед. освіти / Балан П.Г., Кулініч О.М., Юрченко Л.П. — Київ: Генеза, 2024. с. 4 - 6.