Крім загальнотеоретичних, біологія розв'язує і прикладні задачі. Як розв'язання глобальних проблем залежить від результатів досліджень у галузі біології?
 
Стрімке зростання останніми десятиліттями населення нашої планети може призвести до нестачі харчових продуктів у певних регіонах, наприклад Африки чи Близького Сходу. Щоб розв'язати проблеми з продовольством, науковці з різних галузей біології за допомогою сучасних методів створюють нові високопродуктивні сорти рослин і породи тварин, змінюючи їхній спадковий матеріал.
Біологічні дослідження використовують також у різних галузях медицини. результати цих досліджень мають змогу поставити точний діагноз людині з хворобою, розробити рекомендації для профілактики різних захворювань і ведення здорового способу життя. 
 
Основні потреби сучасної людини:
  • доступність достатньої кількості їжі;
  • збереження здоров'я, доступність якісної медицини;
  • збереження та поліпшення якості навколишнього середовища.
Застосування знань з біології й інших природничих наук сприяє розв'язанню проблем людства: доступності достатньої кількості їжі, збереження здоров'я населення, збереження та поліпшення якості навколишнього середовища.
Джерела:
Біологія: підруч. для 7-го кл. закл. заг. серед. освіти / Балан П.Г., Кулініч О.М., Юрченко Л.П. — Київ: Генеза, 2024. с. 6 - 7.