Біологічна система — це жива відкрита система, яка підтримує свою складну структуру за умов постійного обміну речовин з навколишнім середовищем.
 
Основні властивості біологічних систем:
 
  • особливий хімічний склад — наявні кількісні співвідношення хімічних елементів у біологічних системах суттєво відрізняються від співвідношень тих самих елементів у складі земної кори;
  • багаторівневість організації — існує декілька рівнів організації біологічних систем: молекулярний, клітинний, тканинний, органний, системний, організмовий;
  • наявність обміну речовин — усі біологічні системи можуть повноцінно існувати і підтримувати власну складну структуру лише за умови постійного обміну речовин з оточуючим середовищем;
  • здатність до саморегуляції (самоконтроль процесів) — повна життєдіяльність біологічних систем можлива лише за умови саморегуляції всіх процесів, що у них відбуваються;
  • реагування на подразнення — біологічні системи можуть реагувати на зовнішні впливи;
  • здатність до розмноження — самовідтворення собі подібних;
  • здатність до розвитку — біологічні системи здатні змінюватися у часі — у них відбуваються якісні та кількісні зміни.