Організм людини можна розглядати на різних рівнях:
 
  • атомно-молекулярному;
  • клітинному;
  • тканинному;
  • органному;
  • системному;
  • організменному.
Організм людини складається з молекул, атомів, йонів, утворених різними хімічними елементами. Найважливіше значення для побудови білкової структури організму мають Карбон С, Гідроген Н, Оксиген О, Нітроген N.
 
Організм людини складається з еукаріотичних клітин, які мають оформлене ядро ​​і будову, характерну для клітин тварин.
 
Клітини і міжклітинна речовина утворюють в організмі людини тканини. Залежно від виду тканини вони виконують різні функції, тому мають різні розміри і форму.
Кожен орган складається з тканин, які мають загальну структуру і виконують подібні функції. В органі один вид тканини завжди переважає.
 
Наприклад, у серці переважає м'язова тканина, у шкірі — епітеліальна.
Багато органів за своїми функціями доповнюють один одного. Таким чином, можна виділити системи органів, що виконують загальні функції в організмі (опорно-рухова, травна, тощо).
 
рівні_організації.png
 
Системи органів об'єднані в єдиний організм, що функціонує під управлінням нервової та ендокринної систем.