Постембріональний розвиток — це розвиток від народження до смерті організму, основними подіями якого є статеве дозрівання, ріст і старіння.
Постембріональний розвиток людини має умовно визначену періодизацію, засновану на біологічних і соціальних особливостях.
пропорція тіла.jpg
 
Вікові періоди:
 • період новонароженості (перші \(10\) днів). У немовляти спостерігається непропорційна будова тіла, кістки черепа й тазові кістки незрослі, у черепі є тім'ячка, хребет — без вигинів. Починають функціонувати органи дихання, мале коло кровообігу, механізми терморегуляції, активізується імунна система, виявляються харчові рефлекси.
 • Грудний вік (від \(10\) днів до \(1\) року). У дитини збільшується ріст — у середньому на \(23\) - \(25\) см, формуються вигини хребта, з'являються молочні зуби. Формуються м'язи й з'являється потреба ходити, утворюються харчові умовні рефлекси.
 • Раннє дитинство (ясельний) період — період ясельного віку (\(1\) - \(3\) роки). У дитини заростають тім'ячка, змінюються пропорції тіла, уповільнюється ріст (\(8\) - \(11\) см на рік), розвивається мозок, з'являються перші зуби. Відбувається поступовий перехід на спільне харчування, швидко розвиваються мова і мислення, виражені емоції.
 • Перше дитинство (дошкільний період) — це період дошкільного віку (з \(3\) до \(6\) - \(7\) років). У дошкільнят відбувається заміна молочних зубів на постійні, діти виростають на \(5\) - \(7\) см за рік. У рухах виявляється стійка узгодженість, мова пов'язується з мисленням, формуються умовні рефлекси писання, розвивається фантазія, провідною діяльністю є ігрова.
 • Друге дитинство — це молодший шкільний вік (від \(6\) - \(7\) до \(10\) років). Спостерігаються уповільнення темпів росту, розвиток опорно-м'язової системи, після \(10\) років зростаються кістки таза, секреція статевих гормонів сприяє появі вторинних статевих ознак. Провідна діяльність — навчання, що зумовлює розвиток розумових здібностей.
 • Підлітковий період — період середнього шкільного віку (\(11\) - \(14\) років). У цей складний період здійснюються бурхливий розвиток всіх систем, інтенсивне статеве дозрівання, формуються вторинні статеві ознаки. Спостерігається розвиток абстрактного мислення, емоцій та виявляється психічна неврівноваженість.
 • Юнацький період — період старшого шкільного віку (\(15\) - \(17\)  років). Завершуються ріст, формування організму і статеве дозрівання.
 • Зрілий вік настає у віці \(21\) року. Перший період віку (до \(35\) років) є найпродуктивнішим періодом у житті людини. Другий період зрілого віку (від \(35\) до \(60\) років) є періодом реалізації людиною своїх можливостей. Досить високі фізичні можливості поєднуються з багатим досвідом і дозволяють досягати найвищих результатів. У кінці періоду спостерігається поступове згасання функцій репродуктивної системи.
 • Похилий вік починається з \(61\) року в чоловіків і з \(56\) років у жінок. Стан організму суттєво залежить від особливостей життя, яке людина вела в попередні періоди. Репродуктивні функції у чоловіків продовжують згасати, у жінок припиняються взагалі.
 • Старечий вік починається в \(75\) - \(90\) років. В організмі відбуваються структурні, функціональні та біохімічні зміни, які значною мірою обмежують його можливості.
 • Довгожительство — більше ніж \(90\) років. В організмі тривають структурні, функціональні та біохімічні зміни, які обмежують його можливості.
 • Смерть — завершальний етап онтогенезу. У людини розрізняють смерть біологічну (природну), що настає в результаті старіння організму, і патологічну (передчасну) — результат хворобливого стану організму, ураження життєво важливих органів. Передчасна смерть може бути наслідком нещасного випадку.
Джерела:
Біологія : підруч. для 8 класу загальноосвіт. навч. закл./ В. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Вид-во «Абетка», 2016. — с. 284.

Біологія : підруч. для 8 класу загальноосвіт. навч. закл. / К. М. Задорожний. — Х. : Вид-во «Ранок», 2016. — с. 201.