Після народження дитини починається її постембріональний розвиток, який триває до кінця життя. Періодизація цього проміжку може здійснюватися за різники критеріями. За настанням статевої зрілості виокремлюють три періоди:
  • дорепродуктивний період — це період життя організму від народження до настання статевої зрілості. У дівчат цей період триває від народження до \(16\) років, у хлопців — до \(18\) років. Характеризується продовженням розвитку органів, збільшенням маси й росту організму. Маса тіла людини порівняно з масою новонароджених збільшується в \(20\) - \(25\) разів.
  • Репродуктивний період — це період статевої зрілості організму, що характеризується здатністю людини до розмноження. У цьому проміжку організм людини функціонує як стійка саморегульована система, здатна підтримувати сталість внутрішнього середовища в змінних умовах середовища. Характеризується цей період зрівноваженістю процесів утворення та загибелі клітин і збереження маси  й розмірів тіла. У цей період маса наростає, в основному, за рахунок жирової тканини, хоча при спортивних тренуваннях вона може збільшуватися й за рахунок м'язової маси.
  • Післярепродуктивний період — це період, який характеризується втратою організму здатності до розмноження. В організмі людини зменшуються вміст води, інтенсивність обміну речовин, послаблюються життєві функції, спостерігається зменшення маси тіла та його розмірів. На цьому етапі відбувається старіння організму. 
Старіння людини — процес закономірного виникнення вікових змін, які поступово призводять до скорочення пристосувальних можливостей організму. Ознаки старіння проявляються на всіх рівнях організації живого організму.
Джерела:
Біологія : підруч. для 8 класу загальноосвіт. навч. закл./ В. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Вид-во «Абетка», 2016. — с. 283.