Живлення, травлення й дихання забезпечують надходження в організм людини поживних речовин і кисню, що необхідні для його життєдіяльності.
Транспорт речовин — це сукупність фізичних і хімічних процесів, що за допомогою крові, тканинної рідини та лімфи здійснюють перенесення різних сполук усередині організму.
Усю цю сукупність переміщень можна об’єднати у такі процеси:
  • транспорт речовин кров’ю ;
  • транспорт речовин з крові у тканинну рідину;
  • транспорт речовин у тканинній рідині ;
  • транспорт речовин до клітин та з клітин ;
  • транспорт речовин із тканинної рідини в кров та лімфу.
 
 Транспорт речовин виконує наступні функції:
  • трофічна — надходження до клітин неорганічних (вода, солі) та органічних сполук (амінокислоти, глюкоза, жирні кислоти);
  • дихальна — переміщення кисню до клітин і вуглекислого газу — від клітин;
  • регуляторна — перенесення по організму гормонів, теплоти, йонів, що беруть участь у гуморальній, імунній та нервовій регуляції;
  • захисна — транспорт в організмі речовин і клітин, що захищають від мікроорганізмів, чужорідних білків, тощо;
  • видільна — переміщення продуктів обміну (надлишок солей, води, сечовини, тощо) до органів, що видаляють їх з організму.
Джерела:
Соболь В.І. Біологія: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл./ Валерій Соболь. — Кам'янець-Подільсокий: Абетка, 2016, стр. 78.