Навчання — це способи накопичення індивідуального досвіду в процесі взаємодії організму із середовищем. Людина пізнає навколишній світ і набуває нових форм поведінки.
Знання — узагальнений досвід людства, виражений у фактах, поняттях, теоріях тощо.
Уміння — це свідоме застосування знань для виконання складних дій у різних умовах
Навичка — автоматизована дія, доведена до досконалості внаслідок багаторазового повторення (без істотної участі свідомості в її здійсненні).
Звички — це типові дії або особливості поведінки, які стали потребою людини.
Завдяки навчанню у тварин і людини формується набута поведінка.
Види навчання:
 
Пасивне навчання — організм пасивно реагує на подразники з формуванням мимовільних змін поведінкових реакцій:
  • звикання (негативне навчання) — навчання, унаслідок якого зникає реакція на певний подразник, що повторюється (наприклад, звикання до шуму машин за вікном);
  • закарбування (імпринтинг) — навчання, під час якого в кризові періоди розвитку добре запам'ятовується вперше побачене (наприклад, закарбування новонародженим образу матері);
  • вироблення умовних рефлексів — навчання, завдяки якому формується поведінкова реакція на певний умовний подразник (наприклад, на запах їжі виділяється слина).
Активне навчання — навчання шляхом активної взаємодії із середовищем, завдяки чому виникають нові поведінкові реакції:
  • навчання шляхом спроб та помилок — навчання шляхом випадкового виявлення зв'язку подразника з реакцією (наприклад, вміння їзди на лижах потребує багато спроб та падінь);
  • наслідування — відтворення людиною рухів та вчинків інших людей (наприклад, навчання вимовляти звуки чи працювати з ноутбуком).
Пізнавальне навчання — найскладніше навчання із застосуванням мислення:
  • мимовільне (латентне) навчання — навчання, що формує готовність людини до практичного виконання дії (наприклад, зорові враження дошкільнят є основою для гарного сприйняття математичних дій);
  • миттєве навчання, або осяяння (інсайт) — раптове знаходження розв'язку якоїсь ситуації (наприклад, історія відкриття Архімедом закону гідростатики);
  • навчання шляхом міркувань — поповнення досвіду шляхом зіставлення явищ та формулювання висновків (наприклад, міркування під час розв'язування задачі).
Різні види навчання забезпечують формування набутих проявів поведінки у відповідь на зміни умов існування.
Джерела:
Біологія: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл./ Валерій Соболь. — Кам’янець-Подільський: Абетка, 2016. с. 223-224.

Біологія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська, А. В. Степанюк, Л. С. Барна. —Тернопіль : Підручники іпосібники, 2016. с. 202-203.