У людини навколишні предмети та явища за участю кори півкуль відображаються у формі відчуттів, сприймань, уявлень та мислення.
 
схема4.jpg
 
Відчуття — процес чуттєвого відображення окремих властивостей предметів і явищ, які виникають в чутливих зонах кори півкуль унаслідок діяльності сенсорних систем. Вони можуть бути зоровими, слуховими, тощо.
 
Сприйняття — процес чуттєвого відображення предметів і явищ навколишнього світу в цілому, а не окремих їхніх властивостей. Його фізіологічну основу становлять нервові зв'язки, що утворюються між чутливими зонами кори півкуль великого мозку. Виділяють організовані (спостереження) та неорганізовані сприйняття.
 
Уявлення — процес відображення предметів і явищ середовища поза їх безпосереднім упливом на органи чуттів. Їх фізіологічною основою є повторне збудження в корі головного мозку раніше утворених систем тимчасових нервових зв'язків, що утворилися під час сприйняття об'єктів. Уявлення поділяють на поодинокі та узагальнені, уявлення пам'яті та уявлення фантазії.
 
Мислення — процес відображення в мозку людини предметів і явищ навколишнього світу в їхніх зв'язках і відношеннях.
 
Фізіологічною основою розумової діяльності є складні процеси кори півкуль великого мозку.
 
Чинники, що впливають на розумову діяльність:
  • основою розумової діяльності є мислення, яке забезпечує пізнання довкілля в його взаємозв'язках.
  • Розумова діяльність пов'язана з діяльністю сенсорних систем, що беруть участь у формуванні відчуттів.
  • Розумова діяльність є дуже складною та вимагає ефективної регуляції процесів. Тому дуже важливою є воля, що впливає на самоорганізованість, дисциплінованість, вибір найсприятливішого ритму й послідовності розумових операцій.
  • Важливе значення в розумовій діяльності мають емоції. Позитивні емоції сприяють поліпшенню кровопостачання мозку, підвищенню тонусу кори мозку. У результаті цього поліпшується пам'ять і зростають творчі можливості мозку.
  • У розумовій діяльності людина використовує образи, що формуються завдяки сприйняттю та уявленню. Тому дуже важливим є тренування пам'яті, що зберігає та відтворює необхідну інформацію.
  • Ще одним важливим чинником, що впливає на розумову діяльність, є увага. Цей процес організовує надходження інформації та її участь у сприйнятті, мисленні.
  • Важливим моментом, що визначає перебіг розумової діяльності, є розумова втома, що дуже часто пов'язана з тривалою роботою мозку в закритому приміщенні та сидячим способом життя.
Отже, важливу роль у розумовій діяльності відіграють відчуття, уявлення, мислення, пам'ять, емоції, увага, воля та інші прояви вищої нервової діяльності.
Джерела:
Біологія: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл./ Валерій Соболь. — Кам’янець-Подільський: Абетка, 2016. с. 225-229.