Поняття «природний добір» сформульовано у \(1858\) році Ч. Дарвіном і А. Р. Уоллесом.
Природний добір — процес, в результаті якого виживають і залишають після себе потомство переважно особини з корисними в даних умовах змінами.
Синтетична теорія еволюції розширила уявлення про цей процес. За СТЕ в результаті боротьби за існування виживають особини з найбільш корисними в даному середовищі фенотипами. Якщо відбір фенотипів триває у ряду поколінь, то в популяції відбудеться зміна генофонду.
Природний добір — спрямований процес вибіркового збереження фенотипів і відтворення адаптивних генотипів.
Природний добір — це механізм, за допомогою якого живі організми адаптуються і еволюціонують. Окремі організми, найкраще пристосовані до середовища, виживають і успішно розмножуються, народжуючи плідне потомство. Після численних циклів розмноження такі організми стають переважаючими в популяції. У результаті формується пристосованість до умов середовища.
Зверни увагу!
Будь-яка пристосованість є результатом природного добору.
Схемадії еволюційного процесу:
 
природній відбір.jpg