Виділяють три форми природного добору: рушійний (спрямований), стабілізуючий і розривний (дизруптивний).
 
види природного добору.png
Рушійний (спрямований) добір — природний добір, який діє при спрямованій зміні умов зовнішнього середовища.
Особи з ознаками, які відповідають мінливому середовищі, отримують переваги. При цьому інші прояви ознак не зберігаються. У результаті в популяції з покоління в покоління відбувається зсув середнього значення ознаки у певному напрямку. Формується нова середня норма замість існуючої, що перестала відповідати новим умовам.
 
норма1.jpg
Схема дії рушійного добору
 
В результаті рушійного добору одні ознаки зникають, а інші формуються. Якщо добір діє в одному напрямку тривалий час, то він може привести до перетворення популяції в новий вид.
  Приклад:
 • редукція очей у крота, травної системи у паразитичних стрічкових червів;
 • збільшення довжини кореня у склерофітів;
 • перетворення передніх кінцівок у різних груп тварин, що риють землю при освоєнні ґрунту, як середовища існування;
 • формування у бактерій стійкості до антибіотиків;
 • зниження чутливості паразитичних грибів до отрутохімікатів;
 • зміна будови кінцівок у предків коня в зв'язку з освоєнням відкритих просторів.
коні.jpg
Зміна кінцівок у предків коня
Стабілізуючий добір — природний добір, дія якого спрямована проти особин, що мають крайні відхилення від середньої норми, на користь особин з середньою вираженістю ознаки.
Діє в постійних умовах середовища.
 
Спрямований на підтримку раніше сформованої середнього ознаки або властивості. Зберігає пристосованість виду, усуваючи різкі відхилення вираженості ознаки від середньої норми, тим самим оберігає сформований генотип від руйнівної дії мутаційного процесу.
 
норма2.jpg
Схема дії стабілізуючого добору
 
Добір на користь середніх значень був виявлений за безліччю ознак.
  Приклад:
 • загибель під час сильної бурі птахів, що мають занадто короткі або дуже довгі крила;
 • частіша загибель при народженні або в перші тижні життя новонароджених ссавців з дуже низькою і дуже високою вагою;
 • збереження у популяціях зайців особин з оптимальною довжиною кінцівок;
 • збереження у рослин, які запилюються комахами, певної будови квітки, відповідного до розмірів комах;
 • існування реліктових видів організмів, що зберіглися у незмінному вигляді протягом мільйонів років (кистепера риба латимерія, гінкго, гатерія, тощо).
риба1.jpg
Кистепера риба латимерія
Дизруптивний (розривний) добір — природний добір, при якому зберігаються крайні варіанти ознаки, а зникають її середні значення.
норма3.jpg
Схема дії дизруптивного добору
 
У результаті може з'явитися декілька нових форм з однієї вихідної. Дизруптивний добір сприяє виникненню і підтримці різноманітності популяцій. Він призводить до дивергенції (розходження ознак) і утворення кількох видів з одного вихідного.
  Приклад:
 • формування на сінокісних лугах двох рас погремка — ранньоквітучих і пізньоквітучих;
 • існування весняних і осінніх форм і видів грибів завдяки повторюваній у середині літа посухи;
 • виникнення різних підвидів і видів синиць у зв'язку з харчової спеціалізацією;
 • виникнення різних видів конюшини.
конюшина1.jpg
Конюшина середня
 
конюшина2.jpg
Конюшина лугова