Вікова структура популяції визначається кількістю в популяції організмів того чи іншого віку.
У кожній популяції можна виділити три основних віки: передрепродуктивний, репродуктивний та пострепродуктивний.
 
Формування вікової структури популяції відбувається в результаті спільної дії процесів розмноження і процесів смертності, тобто віковий склад популяції залежить від величини народжуваності і інтенсивності смертності організмів.
 
Вікова структура популяції визначається за допомогою вікових пірамід, в яких довжиною смужок позначена процентна частка особин кожного вікового рангу в загальній чисельності.
на малюнку представлені вікові піраміди людини в двох країнах (Афганістан і Бельгія).
 
вікова піраміда.jpg
 
У зростаючих популяціях (вікова піраміда в Афганістані):
  • народжуваність перевищує смертність,
  • чисельність збільшується.
У стабільній популяції (вікова піраміда в Бельгії):
  • народжуваність дорівнює смертності,
  • чисельність популяції майже не змінюється,
  • різновікові групи знаходяться приблизно в однаковому співвідношенні.
Аналіз вікової структури дозволяє прогнозувати чисельність популяцій на ряд найближчих поколінь і років, що застосовується, наприклад, для оцінки можливостей промислу риби, у мисливському господарстві, у деяких зоологічних дослідженнях.