Протягом усієї своєї історії людство поступово посилювало вплив на природу, усе більше порушуючи екологічну рівновагу й створюючи екологічні проблеми.
Екологічні проблеми — це такі зміни стану довкілля, які можуть погіршити (прямо або опосередковано) природні умови.
Вони можуть мати статус місцевих чи регіональних екологічних проблем, але деякі спричиняють вплив на всю біосферу Землі й загрожують людству.
 
В наш час науковці-екологи виокремлюють такі найважливіші глобальні проблеми, як:
 
1) забруднення середовища (відходами виробництва, нафтопродуктами, отрутохімікатами, мінеральними добривами, синтетичними матеріалами тощо);
2) потепління клімату;
3) кислотні опади;
4) руйнування озонового шару;
5) спустелення територій;
6) зменшення біорізноманіття.

Сигналами неблагополуччя біосфери і нерозумної господарської діяльності людини в наш час все частіше стають екологічні катастрофи.
Екологічні катастрофи — швидкі й небезпечні зміни природних умов, за яких стан довкілля стрибкоподібно змінюється в несприятливий бік.
Сумними прикладами таких подій були Бхопальська аварія на хімічному заводі в Індії (\(1984\)), Чорнобильська аварія в Україні (\(1986\)), аварія на ядерній електростанції «Фукусіма-\(1\)» в Японії (\(2011\)). На жаль, число та частота великих екологічних катастроф у світі зростають: за десятиріччя з \(1960\) до \(1970\) рр. їх трапилося \(14\), а за десятиріччя з \(1980\) до \(1990\) рр. зареєстровано вже \(70\). Наприкінці \(XX\) ст. людство почало відчувати наближення глобальної екологічної кризи, яка, на відміну від попередніх криз, охопила всю планету та зумовлена техногенними причинами.
Екологічна криза — глибоке порушення природної екологічної рівноваги та напружений стан взаємин між людиною і природою.
До розвитку глобальної сучасної екологічної кризи призвели два чинники —  демографічний та промислово-енергетичний. Кількість населення Землі зростає (\(1830\) р. — \(1\) млрд, \(1994\) р. — \(5,5\) млрд, а на \(1\) квітня \(2017\) р. — \(7,5\) млрд), відбувається різке зростання промислового виробництва, виробництва енергії. Але є й інші серйозні причини поглиблення екологічної кризи: занепад духовності, низький рівень екологічної культури та екологічної освіти.
 
Людина має зрозуміти свої помилки у відносинах з довкіллям та спрямувати сили на зміну ставлення до природи й виправлення завданої шкоди. Інакше екологічна криза переросте в незворотну екологічну катастрофу на Землі.
Антропогенний вплив на біосферу зріс настільки, що спричинив глобальну екологічну кризу.
Джерела:
Біологія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл./ В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2017. с. 254 - 255.