Екосистемне різноманіття — це розмаїття екосистем, що визначається різноманітністю природних умов та діяльністю людини.
За масштабами екосистеми поділяються на:
  • мікросистеми — трухляві пні, мертві стовбури дерев, мурашники тощо;
  • макроекосистеми— екосистеми тундри, тайги, степу, пустелі, саван, лісів, морські екосистеми.
За походженням екосистеми поділяють на :
  • природні — ліси, річки, озера, тощо;
  • штучні — сади, парки, городи, поля, штучні водойми.
Дослідження екосистем:
  • починається зі спостережень, які здійснюють за допомогою приладів;
  • екологічного моніторингу — комплексні, довгострокові спостереження;
  • використання експериментальних методів (за допомогою яких зіставляються результати спостережень за змінами на контрольній та дослідній ділянках екосистем);
  • екологічне моделювання — вивчення спрощених копій екологічних об'єктів;
  • методи екологічної індикації — застосовують для визначення стану та властивостей екосистем за видовим складом і співвідношенням між собою певних (еталонних) груп видів.
Джерела:
Біологія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл./ В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2017. – с. 230 - 232.