Генотип — сукупність генетичної інформації, закодованої у генах клітини або організму.
 
Каріотип
— сукупність якісних і кількісних ознак хромосомного набору організму.
 
Фенотип
— результат взаємодії генотипу з чинниками зовнішьного середовища, сукупність усіх ознак і властивостей організму.
 
Альтернативні (алельні) ознаки — контрастні, взаємовиключні ознаки (білий — червоний, високий — низький).
 
Домінантна ознака — переважаюча ознака, що пригнічує розвиток іншої альтернативної ознаки, виявляється як у гомозиготному, так і у гетерозиготному стані.
 
 Рецесивна ознака — пригнічена ознака, яка виявляється лишу у гомозиготному стані.
 
Домінування — пригнічення однієї ознаки іншою.
 
Ген — ділянка ДНК, що кодує первинну структуру одного білка. Розташовуються у хромосомах у визначених ділянках — локусах.
 
Локус — ділянка хромосоми, у якій розташовано ген.
 
Алельні гени — парні гени, розташовані в гомологічних хромосомах в однакових локусах і відповідають за прояв якоїсь ознаки.
 
Гомологічні хромосоми — пари хромосом, однакові за розмірами, формою і набором генів. Алельні гени займають у гомологічних хромосомах однакові локуси.
 
гомологічні хромосоми.png

Алелі можуть бути гомозиготними або гетерозиготними, тобто перебувати в однаковому або різному стані.
 
Символи, які використовуються у генетиці
P — генотипи батьківських форм;
 
F — генотипи потомства;
 
A — домінантний ген;
 
a — рецесивний ген;
 
Aa — гетерозиготний стан двох алельних генів;
 
AA — гомозиготний стан домінантних генів;
 
aa — гомозиготний стан рецесивних генів;
 
AaBb — дигетерозигота;
 
AaBbCc — тригетерозигота;
 
«×» — схрещування;
 
♀ — материнській організм;
 
♂ — батьківський організм