Гібридологічний метод — система схрещувань, що дозволяє простежити закономірності успадкування ознак у ряду поколінь.
Відмінні особливості гібридологічного методу:
  • цілеспрямований підбір батьків, що розрізняються за однією, двома, трьома, і т.д. парам альтернативних ознак;
  • чіткий кількісний облік спадкування ознак у гібридів;
  • індивідуальна оцінка потомства від кожного з батьків у ряду поколінь.
Генеалогічний метод — складання родоводу та його аналіз.
Аналіз родоводів використовується для організмів, у яких схрещування є неможливим схрещування (людина) або розмноження відбувається повільно.
 
родовід Вікторії.jpg
Родовід королеви Вікторії (успадкування гемофілії)
 
За допомогою цього методу можна встановити особливості успадкування ознак. Якщо ознака проявляється у кожному поколінні, то він домінантний; якщо ознака проявляється через покоління, то він рецесивний. Якщо ознака частіше проявляється у однієї статі, то це ознака, зчеплена зі статтю.
Близнюковий метод — вивчення прояву ознак у однояйцевих (монозиготних) і різнояйцевих (гетерозиготних) близнюків.
Близнюковий метод дозволяє вивчати роль генотипу і середовища у формуванні конкретних ознак організму. Однояйцеві близнюки мають однаковий генотип, тому вони завжди однієї статі і схожі один на одного. Відмінності, які виникають у таких близнюків протягом життя, пов'язані з впливом умов навколишнього середовища.
Популяційно-статистичний метод — аналіз частоти виникнення генів і генотипів у популяції.
Цей метод дає інформацію про еволюцію виду, дозволяє прогнозувати кількість особин з мутаціями.
Цитогенетичний метод — мікроскопічне вивчення числа, форми і розмірів хромосом у клітинах організму, що діляться.
Дослідження каріотипу організму за допомогою мікроскопа використовується для встановлення геномних і хромосомних мутацій, пов'язані зі зміною кількості і структури окремих хромосом.
 
хромосоми.jpg
Біохімічний метод — аналіз складу речовин, що містяться в організмі, і біохімічних реакцій, що протікають у його клітинах.
Цим методом можна встановлювати функцію гена, вивчати порушення обміну речовин. Таким чином виявляють спадкові порушення, наприклад, фенілкетонурію і цукровий діабет.
Молекулярно-генетичний метод — розшифрування геномів організму.
Встановлюється послідовність нуклеотидів в ДНК організму.
 
Методи генної інженерії — полягають у виділенні з організмів або штучному синтезі окремих генів, їх перебудові і введенні їх у інші клітини чи організми.
 У генетиці використовуються й інші методи дослідження.