На відміну від генів прокаріотів, гени еукаріотичних клітин не утворюють оперонів.
Гени еукаріотів мають мозаїчну будову:
 
будова еукаріотичного гена.jpg
  • на початку гена містяться нуклеотиди, які називаються промотором — з ними зв'язуються білки, які зчитують інформацію;
  • регуляторна ділянка може прискорювати або сповільнювати синтез продукту гена;
  • основною частиною гена є кодувальна, вона містить ділянки генів, які кодують спадкову інформацію — екзони, і ділянки, які її не кодують — інтрони;
  • завершальна ділянка гена називається термінатором.
 
ген_інтрони.png
 
Спадкова інформація клітин міститься не лише в ядрі (у еукаріотів) та нуклеоїді (у прокаріотів), але й у інших структурах цитоплазми:
  • у еукаріотичних клітин — це мітохондрії та хлоропласти;
  • у прокаріотичних клітин — плазміди (невеликі молекули ДНК у цитоплазмі).
Як відомо, білки складаються з амінокислот, а ДНК — з нуклеотидів. У кожному з білків амінокислоти розташовані в певній послідовності. Послідовність нуклеотидів ДНК визначає послідовність амінокислот у молекулі білка, що й зумовлює особливості кожного з них. У кожному гені послідовність нуклеотидів різна. Тому різні гени містять інформацію про будову різних молекул білка. Деякі гени містять інформацію не про молекулу білка, а про молекулу РНК, яка виконує в клітині якусь окрему функцію. Молекули білка або РНК, будова яких визначається послідовністю нуклеотидів гена, називають продуктом  гена.
Будь-який ген є ділянкою молекули ДНК, який відповідає за утворення однієї або декількох ознак організму. Для утворення продукту гена на відповідній ділянці ДНК ферменти спочатку синтезують відповідну їй за будовою молекулу РНК. У подальшому ця молекула може використовуватися в різних процесах у клітині. Або за інформацією з цієї РНК може синтезуватися молекула білка, яка і є продуктом гена:
  • ген (ділянка ДНК) — молекула РНК — молекула білка — ознака;
  • ген (ділянка ДНК) — молекула РНК — ознака. 
Джерела:
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-biologi-na-temu-osoblivosti-organizaci-geniv-i-genomiv-prokariotichnih-ta-eukariotichnih-organizmiv-dlya-uchniv-9-h-klasiv-6246.html
Задорожний К.М. Біологія: підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. закл. — Харків: Вид-во «Ранок», 2017. стр. 82.
Джерела: