Фізична величина — це фізична властивість тіла або явища, яку можна виміряти. Фізична величина має певне числове значення, одиницю вимірювання, може мати напрям у просторі.
Основні поняття:
 
  • Траєкторія — це лінія, по якій рухається тіло.
  • Шлях — довжина траєкторії
  • Переміщення тіла — це вектор, який сполучає початкове та кінцеве положення тіла.
  • Поступальний рух — рух, за якого переміщення всіх точок тіла однакове.
Прямолінійним рівномірним називають рух, за якого тіло за будь-які однакові проміжки часу здійснює рівні переміщення. 
 uhsf.jpg
Формула швидкості: ν=St \(м/с\)
 
Розглянемо графіки залежності кінематичних величин від часу при рівномірному прямолінійному русі:
 
шв.jpg — графік швидкості;
 
шлях.jpg — графік шляху;
 
переміщ.jpg — графік проєкції переміщення;
рух.jpg — графік руху.
 
Середня швидкість руху дорівнює відношенню переміщення до часу, впродовж якого це переміщення відбувалося:
 
νсер =S1+S2+...+Snt1+t2+...+tn