Падіння тіла за умов, коли опором повітря можна знехтувати, називають вільним падінням.
 
Біля поверхні Землі всі тіла падають зі спрямованим вертикально вниз прискоренням, модуль якого \(g = 9,8\) \(м/с²\) (в задачах зазвичай це число округляють до \(10\) \(м/с²\)).
 
При русі під дією лише сили тяжіння час підняття тіла на висоту і час падіння з неї — рівні. Модуль швидкості тіла на тій самій висоті є однаковим при піднятті і спуску.
 
h=g×t22 — формула максимальної висоти підняття;
 
ν=ν0±g×t — формула кінцевої швидкості.
 
Зверни увагу!
Якщо тіло летить вгору, прискорення пишемо з мінусом, так як вектори прискорення і швидкості протилежнонапрямлені. При падінні тіла беремо прискорення з плюсом, так як швидкість і прискорення співнапрямлені.