Силу, яка виштовхує тіло з рідини або газу, називають архімедовою силою на честь давньогрецького вченого Архімеда, який вперше розрахував її значення.
5-9_1(s).png5-9_2(s).png5-9_3(s).png5-9_4(s).png
Дослід. Підвісимо до пружини невелике відерце і тіло циліндричної форми. Розтягування пружини відзначимо стрілкою на штативі (мал. A), вона показує вагу тіла в повітрі.
 
Підставимо посудину, наповнену рідиною до рівня відливної трубки (мал. B) і помістимо у нього циліндр.
 
Після занурення циліндра в рідину, частина рідини, об'єм якої дорівнює об'єму тіла, виливається з відливної посудини у склянку. Покажчик пружини піднімається вгору, пружина скорочується, показуючи зменшення ваги тіла в рідини (мал. C).
 
На циліндр, одночасно з силою тяжіння, діє ще й сила, що виштовхує його з рідини. Якщо у відерце вилити рідину зі склянки, тобто ту, яку витіснило тіло, то покажчик пружини повернеться до свого початкового стану (мал. D).
 
Висновок: виштовхувальна сила, що діє на занурене в рідину тіло, дорівнює вазі рідини, витісненої цим тілом.
F арх=P рід=m рідg
(Сила, що виштовхує тіло з газу, також дорівнює вазі газу, взятого в об'ємі тіла).
 
Формулу можна записати в іншому вигляді.
Виразимо масу рідини, витісненої тілом, через її густину і об'єм тіла, зануреного в рідину, тоді отримаємо:
F арх=ρ рідV занg
Закон Архімеда. На всяке тіло, занурене у рідина (або газ) у стані спокою, діє з боку цієї рідини (або газу) виштовхувальна сила, яка дорівнює добутку густини рідини (або газу), прискорення вільного падіння і об'єму тієї частини тіла, яка занурена в рідину (або газ ).
Зверни увагу!
Архімедова сила залежить від густини рідини, в яку занурено тіло, і від об'єму зануреної частини тіла.
Закон Архімеда справедливий і для газу, але в формулу необхідно підставляти густину газу і об'єм витісненого газу, а не рідини.