Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Взаємодія та сила Сила тяги, сила тертя, сила опору, сила пружності.
2. Сила тертя і сила опору Сила тертя, сила опору
3. Види сили тертя Розкривається поняття сили тертя спокою

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Закінчи речення 1 вид - рецептивний легке 1Б. Пропонується закінчити речення, використовуючи для цього поняття сили тертя.
2. Сила взаємодії 1 вид - рецептивний легке 1Б. Пропонується вибрати силу взаємодії тіл. Для цього згадуються визначення сил тяжіння, пружності і тертя.
3. Робота з малюнком 1 вид - рецептивний легке 2Б. Аналізуючи малюнок, можна вибрати назву сили, що діє на тіло.
4. Величина сили тертя 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Визначається величина сили тертя при рівномірному русі.
5. Пропущені слова 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Потрібно вставити пропущені слова, описуючи дію по картинці.
6. Формулювання висновку 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Потрібно за запропонованою ситуацією зробити висновок і вибрати правильну відповідь.
7. Тертя корисне і шкідливе 2 вид - інтерпретація важке 3Б. Пропонується вибрати один з варіантів відповіді, вказуючи шкідливе або корисне тертя. Правильною вважається відповідь, якщо вірні обидві умови.
8. Направлення сили тертя 3 вид - аналіз важке 3Б. Використовуючи визначення сили тертя, аналізуючи запропоновану ситуацію, робиться висновок про направлення сили тертя.
9. Аналіз малюнка 3 вид - аналіз важке 3Б. Аналізуючи малюнок, даємо назву зображеним на ньому силам, робимо висновок про те, коли рух буде рівномірним.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Вид тертя Інший легке 1Б. Пропонується визначити вид тертя, використовуючи визначення різних видів тертя.
2. Зміна сили тертя Інший середнє 2Б. Розглядаючи конкретну ситуацію, аналізуючи її, визначається зміна сили тертя: збільшується вона або зменшується.
3. Знаходженя сили тертя Інший середнє 2Б. Визначається величина сили тертя при рівномірному русі.
4. Продовження речення Інший легке 1Б. Пропонується вибрати продовження речення, використовуючи для цього поняття сили тертя, сили тяжіння і сили пружності.
5. Формулювання висновку Інший важке 3Б. Потрібно проаналізувати ситуацію, зробити висновок і пояснити його, використовуючи поняття сили тертя, причин його виникнення. Пояснення учня перевіряє вчитель.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Тертя. Сила тертя» 00:10:00 легке 4Б. Пропонуються завдання, в яких потрібно закінчити речення, застосовуючи поняття сили тертя, вибрати силу взаємодії тіл, згадуючи визначення сил тяжіння, пружності і тертя. Також, аналізуючи малюнок, потрібно вибрати назву сили, що діє на тіло.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Тертя. Сила тертя» 00:20:00 середнє 8Б. Пропонуються завдання: продовжити речення, використовуючи поняття сили тертя, сили тяжіння і сили пружності; визначити величину сили тертя при рівномірному русі; вставити пропущені слова, описуючи дію по картинці; вибрати один з варіантів відповіді, вказуючи шкідливе або корисне тертя.
2. Перевірочна робота з теми «Тертя. Сила тертя» 00:25:00 середнє 8Б. У завданнях необхідно визначити вид тертя, дізнатися зміни сили тертя - збільшується вона або зменшується, знайти величину сили тертя при рівномірному русі. Також, потрібно проаналізувати ситуацію, зробити висновок і пояснити його, використовуючи поняття сили тертя, причин його виникнення. Пояснення учня перевіряє вчитель.