Вивчаючи взаємодію наелектризованих тіл, учені Майкл Фарадей \((1791-1867)\) і Джеймс-Кларк Максвелл\((1831-1879)\) установили, що у просторі навколо електричного заряду існує електричне поле. За допомогою цього поля і здійснюється електрична взаємодія.
Електричне поле — це особлива форма матерії, що існує навколо заряджених тіл або частинок і діє з деякою силою на інші частинки або тіла, які мають електричний заряд.
Електрична сила — сила, з якою електричне поле діє на заряджені частинки або тіла.
Властивості електричного поля:
  • електричне поле існує в будь-якій точці простору, що оточує заряд (заряджену сферу);
  • з віддаленням від заряду поле стає слабшим;
  • електричне поле має енергію, адже через його дію кулька набуває руху, відхиляючись на деякий кут;
  • електричне поле може існувати будь-де, навіть у вакуумі (детальніше в старших класах)
Для графічного зображення електричного поля прийнято використовувати силові лінії.
Силові лінії електричного поля, або лінії електричного поля, — це умовні лінії, уздовж дотичних до яких на заряджене тіло діє сила з боку електричного поля.
 
image468.jpg
 
Щільність силових ліній на рисунку залежить від того, наскільки сильним є електричне поле (чим сильніше електричне поле, тим щільніше розташовані лінії).
 
Якщо в точку А помістити позитивний заряд, то сила image470.jpg буде діяти вздовж дотичної в напрямку силової лінії. (якщо в точку А помістити негативний заряд, то напрямок сили буде протилежним напрямку сили image470.jpg)
У точку В помістили негативний заряд.
 
Картини силових ліній електричних полів, створених:

а — негативно зарядженою кулькою;
б — позитивно зарядженою кулькою;
в — системою двох паралельних пластин, заряди яких однакові за модулем і протилежні за знаком;
г — системою двох кульок, що мають однакові позитивні заряди.

image469.jpg
Зверни увагу!
Силові лінії електричного поля починаються на позитивному заряді й закінчуються на негативному.
Електричне поле існує:
• В атмосфері Землі.
• Навколо електротехнічних пристроїв.
• Навколо клітин й тканин організму людини.
 
Дія зовнішнього електричного поля на клітини й тканини організму людини, призводить до негативних наслідків. Під впливом цих електричних полів у людини змінюються гормональний стан і біоструми мозку, що спричиняє погіршення пам’яті, підвищену стомлюваність.
 
Розв’язати проблему можна, послабивши електричне поле, наприклад:
- шляхом підвищення вологості повітря або застосування антистатиків.
- штучна йонізація повітря, насичення його легкими негативними йонами (аеройонізатори — генератори негативних йонів повітря).
Джерела:
Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара О. Довгого. — X. : Вид-во «Ранок», 2016. — 240 с. : іл., фот.
Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — К. : УОВЦ «Оріон», 2016. — 256 с.
https://www.fizikanova.com.ua