Про електромагнітні явища природи, люди дізналися ще в глибоку давнину, єгиптяни і греки описували: 
  • розряди блискавки;
  • «удари» електричних скатів;
  • помітили, що коли бурштин (скам’яніла викопна смола хвойних дерев, які росли на Землі сотні тисяч років тому) потерти об вовну, то він набуває властивості притягувати до себе пух, листя, соломинки. (Бурштин грецькою — електрон. Від слова «електрон» і походить слово електрика.)
Електризація тіл — процес, у результаті якого тіла набувають властивості притягувати до себе інші тіла.
Щоб мати можливість кількісно визначати інтенсивність електромагнітної взаємодії, було введено фізичну величину — електричний заряд.
Електричний заряд — це фізична величина, яка характеризує властивість частинок і тіл вступати в електромагнітну взаємодію.
[q] = 1 Кл
 
Про наелектризоване тіло говорять, що тілу надано електричний заряд — тіло заряджене.
Електризація — це процес набуття макроскопічними тілами електричного заряду.
Властивості електричного заряду:
 
1) Існують два роди електричних зарядів — позитивні і негативні.
 
Під час електризації скла об шовк скло набуває позитивного заряду «+», а шовк — негативного «-»; під час електризації ебоніту об вовну ебоніт набуває негативного заряду «-», а вовна — позитивного «+».
 
image465.jpgimage466.jpg
 
2) Тіла, що мають заряди одного знака, відштовхуються; тіла, що мають заряди протилежних знаків, — притягуються.
 
image467.jpg
 
3) Носієм електричного заряду є частинка — електричний заряд не існує окремо від частинки.
 
Під час електризації тіло приймає або віддає деяку кількість частинок, що мають електричний заряд. Однією з негативно заряджених частинок є електрон, а однією з позитивно заряджених — протон (протони входять до складу атомного ядра).
Зазвичай під час електризації тіло приймає або віддає деяку кількість електронів.
 
4) Електричний заряд є дискретним, тобто електричні заряди фізичних тіл є кратними певному найменшому (елементарному) заряду:
 
q=Ne
 
q
— заряд фізичного тіла;
N — ціле число;
е — елементарний заряд.

Носієм елементарного негативного заряду є електрон:
 
е=1.6 ·1019 Кл

Носієм найменшого позитивного заряду є протон:
  
qp=1.6 ·1019 Кл
  
 5) Мікрочастинки та макроскопічні тіла можуть мати заряд (позитивний або негативний), а можуть бути нейтральними.
 
Атоми є нейтральними, оскільки в них кількість електронів збігається з кількістю протонів. Якщо атом віддає один чи кілька електронів, то він перетворюється на позитивний йон, а якщо приймає — на негативний йон.
Джерела:
Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара О. Довгого. — X. : Вид-во «Ранок», 2016. — 240 с. : іл., фот.
Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — К. : УОВЦ «Оріон», 2016. — 256 с.
https://www.fizikanova.com.ua