Плавлення — це процес переходу речовини з твердого стану в рідкий.
З дослідів випливає, що практично всі кристалічні речовини: 
  • починають плавитися після досягнення ними певної (власної для кожної речовини) температури;
  • у процесі плавлення температура речовини не змінюється.
Температура плавлення — це температура, за якої тверда кристалічна речовина плавиться, тобто переходить у рідкий стан.
Кристалізація — це процес переходу речовини з рідкого стану у твердий кристалічний.
Отже:
1) процес кристалізації починається тільки після охолодження рідини до певної для цієї рідини температури;
2) під час кристалізації температура речовини не змінюється;
3) температура кристалізації речовини дорівнює температурі її плавлення.
 
Графік процесу плавлення та кристалізації11111.jpg
Зверни увагу!
Кількість теплоти, яка потрібна для плавлення тіла, залежить від його маси.
Кількість теплоти, яка потрібна для плавлення тіла, залежить від роду речовини, з якої виготовлено тіло.
Питома теплота плавлення — фізична величина, що характеризує певну речовину й дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати твердій кристалічній речовині масою 1 кг, щоб за температури плавлення повністю перетворити її на рідину.
Питому теплоту плавлення позначають символом λ («лямбда»).
λ=Q/m                     
Одиниця вимірювання в СІ.
[λ]=1 Дж/кг
Зверни увагу!
Питома теплота плавлення показує, на скільки за температури плавлення внутрішня енергія 1 кг речовини в рідкому стані більша, ніж внутрішня енергія 1 кг цієї речовини у твердому стані.
Питому теплоту плавлення речовин визначають дослідним шляхом і фіксують у таблицях.
Щоб обчислити кількість теплоти, необхідну для плавлення кристалічної речовини, узятої за температури плавлення, потрібно питому теплоту плавлення цієї речовини помножити на її масу:
Q=λm
Q — кількість теплоти, яку поглинає тверда кристалічна речовина;
λ — питома теплота плавлення;
m — маса речовини.
Зверни увагу!
Кількість теплоти, яка виділяється під час кристалізації, розраховують за тією самою формулою.
Джерела:
Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара О. Довгого. — X. : Вид-во «Ранок», 2016. — 240 с. : іл., фот.
Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — К. : УОВЦ «Оріон», 2016. — 256 с.
https://www.fizikanova.com.ua