Вода — найпоширеніша речовина на землі. Вона може бути у трьох агрегатних станах: твердому, рідкому та газоподібному.
Існує четвертий агрегатний стан.
Плазма — частково або повністю йонізований газ, тобто газ, який складається з величезної кількості заряджених частинок (йонів і електронів) та нейтральних атомів і молекул.
У Всесвіті плазма є найпоширенішим станом речовини. Речовина в надрах зір перебуває у стані плазми.
Зверни увагу!
Тверді тіла зберігають об'єм і форму.
Частинки (молекули, атоми, йони) твердих тіл розташовані в положеннях рівноваги. У цих положеннях сила притягання і сила відштовхування між частинками дорівнюють одна одній. У разі спроби збільшити або зменшити відстань між частинками (тобто збільшити або зменшити розмір тіла) виникає міжмолекулярне притягання або відштовхування відповідно. Крім того, частинки твердих тіл практично не пересуваються — вони лише безперервно коливаються.
Зверни увагу!
Тверді тіла не стискаються.
Тверді тіла бувають: кристалічні та аморфні.
Кристалічні — тверді тіла, у яких спостерігається впорядковане розташування частинок (утворюють кристалічні ґратки).
Приклад кристалічних речовин: алмаз, графіт, лід, сіль, метали.
Аморфні — тіла , що частинки яких не утворюють кристалічні ґратки і в цілому розташовані безладно (смола, скло, віск, бурштин).
За певних умов тверді тіла плавляться, тобто переходять у рідкий стан.
Кожна кристалічна речовина плавиться за певної температури.
Зверни увагу!
Аморфні речовини не мають певної температури плавлення (вони переходять у рідкий стан, поступово розм’якшуючись).
Рідина змінює форму, набуваючи форми тієї посудини, в якій міститься, зберігає об’єм і є практично нестисливою.
Здатність рідин зберігати свій об’єм пояснюється тим, що, як і в твердих тілах, частинки в рідинах розташовані щільно, однак вони не тільки коливаються на тому самому місці в оточенні найближчих «сусідів», але й досить легко можуть пересуватися в межах рідини. Тому рідини зберігають об’єм, але не зберігають форми — вони є плинними.
Зверни увагу!
Стиснути рідину практично неможливо.
Стискаючи рідину, ми так зближуємо її молекули, що вони починають відштовхуватись.
Частинки газу розташовані на відстанях, які в десятки та сотні разів перевищують розміри самих частинок.
На таких відстанях частинки практично не взаємодіють одна з одною, тому вони розлітаються.
Зверни увагу!
Газ займає весь наданий об’єм.
Гази легко стискаються. (Тому що великі відстані між частинками)
Джерела:
Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара О. Довгого. — X. : Вид-во «Ранок», 2016. — 240 с. : іл., фот.
Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — К. : УОВЦ «Оріон», 2016. — 256 с.
https://www.fizikanova.com.ua