Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Випаровування і конденсація. Кипіння Формування знань про явища випаровування (конденсації) і кипіння.
2. Питома теплота пароутворення Формування знань про питому теплоту випаровування, її фізичний зміст.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Швидкість випаровування 1 вид - рецептивний легке 1Б. Формування знань про залежність швидкості випаровування від різних чинників.
2. Правильне твердження 1 вид - рецептивний легке 1Б. Закріплення знань на основні поняття і твердження.
3. Правильне твердження (кипіння) 1 вид - рецептивний легке 1Б. Формування знань про чинники, від яких залежить кипіння речовини.
4. Обчисли кількість теплоти випаровування 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Формування вмінь і навичок розв’язувати задачі.
5. Знайди масу 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Формування вмінь і навичок розвязувати задачі.
6. Обчисли кількість теплоти конденсації 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Формування вмінь і навичок розв’язувати задачі.
7. Продовжи речення 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Формування знань про основні фізичні процеси, які відбуваються при випаровуванні.
8. Кількість теплоти випаровування 3 вид - аналіз середнє 1Б. Формування вмінь і навичок розв’язувати задачі.
9. Кількість теплоти конденсація 3 вид - аналіз середнє 1Б. Формування вмінь і навичок розв’язувати задачі.
10. Загальна кількість теплоти 3 вид - аналіз важке 1Б. Формування вмінь і навичок розв’язувати задачі.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Зменшення кінетичної енергії Інший легке 1Б. Формування знань про залежність кінетичної енергії від різних фазових переходів.
2. Знайди кількість теплоти Інший середнє 1Б. Закріплення вмінь і навичок розв’язувати задачі.
3. Знайди кількість теплоти Інший важке 1Б. Формування вмінь і навичок розв’язувати задачі.
4. Обчисли кількість теплоти Інший важке 1Б. Формування вмінь і навичок розв’язувати задачі.
5. Знайди потрібну для процесу енергію Інший важке 1Б. Формування вмінь і навичок розв’язувати задачі.
6. Знайди масу пари Інший важке 1Б. Формування вмінь і навичок розв’язувати задачі.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Випаровування та конденсація. Кипіння. Питома теплота пароутворення» 00:00:00 легке 5Б. Закріплення знань з теми «Агрегатні стани речовини. Питома теплота плавлення».

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Випаровування та конденсація. Кипіння. Питома теплота пароутворення» 00:00:00 середнє 6Б. Закріплення знань і вмінь з теми «Випаровування та конденсація. Кипіння. Питома теплота пароутворення».
2. Перевірочна робота з теми «Випаровування та конденсація. Кипіння. Питома теплота пароутворення» 00:00:00 важке 7Б. Перевірка знань з теми «Випаровування та конденсація. Кипіння. Питома теплота пароутворення».