Органічні гірські породи
Осадові органічні гірські породи — це породи, утворені із залишків рослин і тварин, що накопичилися на дні морів, озер, боліт.
Зі скелетів і панцирів тварин утворюються вапняк і крейда.
мел под микроскопом 2.pngизвестня под микроскопом 2.png
Крейда і вапняк під мікроскопом
 
Із рослинних залишків утворюються торф, вугілля. Із залишків живих організмів утворюються також нафта і природний газ.
 
Образование торфа 2.png
Утворення паливних корисних копалин
  
Утворення торфу з відмира болотної рослинності відбувається досить повільно. Шар торфу в один метр утворюється приблизно протягом \(30\) – \(50\) років.
 
образование угля.jpg
 
Увесь процес утворення вугілля можна розділити на два основних етапи: формування торфу і власне процес перетворення торфу на вугілля. Для процесу утворення вугілля необхідні: високий тиск, висока температура і великий проміжок часу.
 
образование нефти.jpg
  
Утворення нафти — досить тривалий процес, який зайняв, за різними оцінками, від \(50\) до \(350\) млн років. Живі організми після смерті опускалися на дно стародавніх морів і заток і покривалися мулом, піском і шарами наступних відкладень. Ці відкладення поступово ущільнювалися, зневоднювалися та опускалися все нижче. При цьому тиск і температура в цих відкладеннях збільшувалися. Під впливом анаеробних бактерій (тобто бактерій, здатних жити без доступу кисню) з органічної речовини стали утворюватися вуглеводні, які збиралися у маленькі маслянисті крапельки.
 
У кар'єрі або на стрімкому березі рівнинної річки добре видно, що породи лежать рівними пластами різної товщини, в яких можна знайти скам'янілості і відбитки давніх рослин або раковин древніх молюсків.
 
рыба 2.jpgдревесина 2.jpgмоллюск  2.jpg
 
ископаеемые останки.jpg
Процес утворення викопних решток
Хімічні гірські породи
Осадові хімічного гірські породи — це породи, утворені з хімічних речовин, що випали з води на дно водойм.
Із хімічних порід найбільш поширені різноманітні солі та гіпс.
  
Образование соли_1.jpg
Утворення осадових порід із осаджених кристалів на дні водойм
 
гипс 2.jpgКаменная соль 2.jpgКалийная соль 2.jpg