Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Джерела географічних знань. Методи географічних дослідженнь Види джерел географічних знань. Класифікація та опис методів географічних досліджень.
2. Географічні дослідження Сучасні напрями географічних досліджень, прилади для вивчення природніх об'єктів та явищ, значення географії та її головні задачі.
3. Напрямки сучасної географії Опис географії як науки, яка об'єднує різні знання про природу та населення.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Прилади для географічних досліджень 1 вид - рецептивний легке 1Б. Визначити назву приладу, показаного на малюнку.
2. Географічні професії 1 вид - рецептивний легке 1Б. Визнач за назвою рід занять представника географічної професії.
3. Сучасні дослідження 1 вид - рецептивний легке 1Б. Визначити, які із запропонованих досліджень є сучасними.
4. Напрямки сучасних географічних досліджень 3 вид - аналіз легке 1Б. Вибери правильні варіанти відповідей.
5. Методи географічних досліджень 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Доповніть речення.
6. «Дерево» географічних наук 1 вид - рецептивний легке 1Б. Розподілити географічні науки за групами.
7. Методи досліджень 1 вид - рецептивний легке 1Б. Встанови відповідність між методом географічних досліджень та його характеристикою.
8. Приклади джерел географічних знань 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Із запропоновани х варіантів, виберіть ті, які є прикладами джерел географічних знань.
9. Група фізико-географічних наук 3 вид - аналіз середнє 2Б. Виберіть приклади наук, які відносяться до фізико-географічної групи.
10. Сучасні географи 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Встанови відповідності між професіями та їх описом.
11. Дослідження Землі 3 вид - аналіз важке 4Б. Доповніть речення.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Сучасні професії географів Інший легке 1Б. Встанови відповідність між сучасними професіями географів.
2. Суспільні науки Інший легке 1Б. Виберіть правильний варіант відповіді.
3. Джерела знань про Землю Інший середнє 3Б. Виберіть, які з запропонованих варіантів, не є прикладами джерел географічних знань.
4. Джерела географічних знань Інший середнє 1Б. Укажи види джерел географічних знань
5. Методи географічний досліджень Інший середнє 2Б. Вставте пропущені слова в реченнях.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренувальний тест з теми «Географічні дослідження» 00:20:00 середнє 3Б. Закріплення знань з теми «Географічні дослідження».
2. Тренувальний тест з теми «Джерела та методи дослідження географії» 00:20:00 середнє 7Б. Закріплення знань з теми «Географічні дослідження. Джерела та методи дослідження географії».

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми теми «Географічні дослідження» 00:20:00 середнє 8Б. Закріплення знань з теми теми «Географічні дослідження».
2. Перевірочна робота з теми теми «Географічні дослідження» 00:20:00 середнє 6Б. Перевірити рівень засвоєнних знань з теми «Географічні дослідження».