Умовні знаки карт в порівнянні з умовними знаками планів є більш різноманітними.
 
Умовні позначення, карта.jpg
Умовні позначення на карті
 
Виділяють велику кількість способів зображення об'єктів та явищ на карті. Основними є \(5\).
 
Способи зображення на карті.jpg
 
За допомогою значкового способу  на карті позначають родовища корисних копалин.

Спосіб ареалів відображає поширення видів тварин та рослин, сільськогосподарських рослин, людських рас.

Для того щоб зобразити на карті напрям руху різноманітних явищ використовують спосіб знаків руху. За допомогою стрілок можна відобразити напрямок морські течії, вітрів, географічних експедицій, транспортних перевезень.
 
На картах спосіб якісного фону використовується для відображення певних властивостей на величезній території. Кількісні показники зазвичай показують за допомогою зміни насиченості кольору. Спосіб якісного фону дає можливість зобразити рельеф земної поверхні та глибину океану, природні зони, кліматичні пояси. 
Спосіб ізоліній
На картах широко використовують такий спосіб зображення об'єктів та явищ, як ізолінії.
Ізолінії — це лінії, які з'єднують точки з однаковими кількісними показниками.
Види ізоліній.jpg