Географічні карти поділяють на \(4\) основних типи.
 
Класифікація карт (коротко).jpg
Карти за масштабом
Карти за масштабом.jpg
 
Зверни увагу!
Чим менша територія зображена на карті тим більший масштаб карти (великомасштабні карти: план місцевості, топографічна карта).  Чим більша територія зображена на карті тим менший масштаб карти (середньо та дрібномасштабні карти: карта півкуль, фізична карта світу).
Карти за охопленням території
Карти за охопленням території.jpg
Карти за змістом
Карти за змістом.jpg
Загальногеографічні карти — це карти, що відображають поверхню Землі або певну її частину, без виділення окремих зображуваних елементів з поміж інших.
На загальногеографічних картах відображені форми рельєфу, водні об'єкти, міста, автомагістралі і залізниці, державні кордони.
 
Прикладом загальногеографічних карт є фізична карта.
Фізична карта — це карта, на якій зображені тільки природні об'єкти (материки і океанів, острови і моря, гори і рівнини, річки і озера).  
Тематичні карти присвячені певним темам. На них більш детально показують будь-які географічні об'єкти або явища.
 
Прикладами тематичних карт є: карта ґрунтів, карта природних зон, кліматична карта, тектонічна карта, карта народів світу, карта промисловості.
Карти за призначенням
Карти за призначенням.jpg