Коли ми казали про вектори на площині, відзначали, що чимало фізичних величин, наприклад, сила, переміщення, швидкість, є векторними величинами. При вивченні магнітних явищ з'являються нові приклади векторних величин.

1. Вектори напруженості електричного поля в кожній точці простору характеризують електричне поле, яке створюється у просторі зарядами.

Приклад:

Вектори напруженості електричного поля позитивного точкового заряду.

fizika-vectori-10klass-01.png

2. Вектор магнітної індукції в кожній точці простору характеризує магнітне поле, яке створює електричний струм (направлений рух зарядів).

Приклад:

Вектори магнітної індукції магнітного поля прямого провідника зі струмом.

fizika-vectori-10klass-02.png