Теорія

Завдання

1. Відрізки і коло

Складність: легке

4
2. Відстань від точки до прямої

Складність: легке

1
3. Радіус, діаметр і хорда кола

Складність: легке

1
4. Відстань між паралельними прямими

Складність: легке

2
5. Хорда, радіус і діаметр кола

Складність: легке

1
6. Діаметр кола

Складність: легке

1
7. Перпендикуляр і похила

Складність: легке

3
8. Радіус кола

Складність: легке

1
9. Коло або круг

Складність: легке

1
10. Визначення відстані до сторони рівностороннього трикутника

Складність: середнє

3
11. Радіуси і точки перетину кругів

Складність: середнє

2
12. Аналіз варіантів побудови точки на даній відстані від даної прямої

Складність: середнє

2
13. Взаємне розташування двох кіл

Складність: середнє

1
14. Рівність трикутників у колі

Складність: середнє

3
15. Дотик двох кіл

Складність: середнє

2
16. Комбінування основних побудов для розв'язування задач на побудову

Складність: середнє

1
17. Поділ кола або круга на частини

Складність: середнє

2
18. Побудова трикутника, рівного даному

Складність: середнє

2
19. Спільна частина кіл або кругів

Складність: середнє

1
20. Побудова трикутника за даними сторонами та медіаною

Складність: важке

8
21. Побудова трикутника за даними сторонами і висотою проведеною до однієї з них

Складність: важке

8
22. Побудова пари паралельних прямих

Складність: важке

1

Тести

Матеріали для вчителів