Трикутники. Рівність трикутників
Triangle.png 
Трикутником називається геометрична фігура, що складається з трьох точок (вершин трикутника), які не лежать на одній прямій, і трьох відрізків (сторін трикутника), що попарно сполучають ці точки.
Сторони трикутника утворюють у його вершинах три кути. Іншими словами, трикутник — це многокутник, у якого є рівно три кути.
Trijsturis.png
Трикутник позначається знаком Δ і переліком його вершин у будь-якій послідовності.
На рисунку зображено трикутник із вершинами \(A,\) \(B,\) \(C\) і сторонами \(AB,\) \(BC,\) \(AC.\)
Цей трикутник можна позначити так: Δ\(ABC,\)  Δ\(BCA,\)  Δ\(ACB\) тощо.
 
Зверни увагу!
Позначення трикутника:
  
Δ і перелік вершин у довільній послідовності, Δ\(ABC.\)
 
Позначення кута трикутника при вершині  \(A:\)
  
A — позначають однією буквою, що вказує його вершину (наприклад, «кут \(A\) трикутника \(ABC\)»).
 
BAC  \(або \)  CAB — позначають трьома буквами (означає той самий «кут \(A\) трикутника \(ABC\)»).
 
Позначення сторони трикутника:
  
AB \(або\) BA
Кутом трикутника \(ABC\) при вершині \(A\) називається кут \(CAB.\)
Якщо вершина даного кута трикутника не належить якійсь стороні, то кажуть, що даний кут протилежний цій стороні. В іншому разі кут є прилеглим до сторони.
  
Зверни увагу!
Так, у трикутнику \(ABC\) кут \(A\) — прилеглий до сторін \(AB\) та \(AC\) і протилежний стороні \(BC.\)
Сторони й кути трикутника часто називають його елементами.
Сума сторін трикутника називається периметром.
Периметр позначається буквою \(P\) і шукається за формулою: PΔABC=AB+BC+AC.
Будь-який трикутник обмежує частину площини.
 
Зверни увагу!
Точки, які належать цій частині,  розміщені всередині трикутника, а точки, які їй не належать,— поза трикутником.
Трикутник називають гострокутним, якщо всі його кути гострі.
Трикутник називають прямокутним, якщо один із його кутів прямий.
Трикутник називають тупокутним, якщо один із його кутів тупий.