Рівність трикутників
Якщо два трикутники, які можна сумістити за допомогою накладання, називають рівними.
Trijsturi_vienadi.png
При накладанні трикутників збігаються всі сторони та всі кути.
Якщо два трикутники рівні, то елементи (сторони й кути) одного трикутника відповідно дорівнюють елементам другого трикутника.
Розглянемо рівні трикутники ΔABC \(і\) ΔA1B1C1\(.\)
В результаті накладання відповідно сумістяться сторони й кути цих трикутників, тобто кожному елементу трикутника ΔABCвідповідатиме рівний елемент трикутника  ΔA1B1C1\(.\)
  
Зверни увагу!
В записі назви трикутників впорядковуються так, щоб вершини рівних кутів зазначалися в порядку відповідності. Це означає, що якщо:
ΔABC \(=\) ΔA1B1C1\(,\) то справджуються шість рівностей відповідних елементів: три — для кутів і три — для сторін.
AB=A1B1;A=A1;BC=B1C1;B=B1;AC=A1C1;C=C1.
На рисунках відповідно рівні сторони зазвичай позначають однаковою кількістю рисок, а відповідно рівні кути — однаковою кількістю дужок.
На практиці не завжди можна застосувати спосіб накладання для порівняння фігур. Найчастіше необхідно обмежитися виміром деяких елементів фігур, і за цими вимірами робити висновок про їхню рівність.