Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Поняття руху Поняття руху, осьова і центральна симетрія.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Центральна та осьова симетрія 1 вид - рецептивний легке 1Б. Визначення за малюнком симетричних точок, центральна і осьова симетрія.
2. Центральна симетрія на відрізку 1 вид - рецептивний легке 1Б. Визначення за малюнком симетричних точок, центральна симетрія.
3. Вісь симетрії графіка квадратичної функції 3 вид - аналіз легке 2Б. Осьова симетрія. Вісь симетрії графіка квадратичної функції.
4. Центральна симетрія, координатна площина 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Вибір на координатній площині симетричних точок відносно даної точки.
5. Осьова симетрія, координатна площина 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Вибір на координатній площині симетричних точок відносно осі Ох або Оу.
6. Центральна симетрія, координати симетричної точки 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Визначення координат точки, симетричної даній точці; центральна симетрія.
7. Визначення центра симетрії фігур 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Центральна симетрія. Визначення центра симетрії фігур.
8. Центральна симетрія, симетричні чотирикутники 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Побудова в системі координат чотирикутника, симетричного даному відносно початку координат; визначення координат вершин побудованого чотирикутника.
9. Осьова симетрія, координати симетричної точки 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Визначення координат точки, симетричної даній точці; осьова симетрія.
10. Вісь симетрії даного чотирикутника, симетричні точки 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Визначення осі симетрії даного чотирикутника, визначення координат симетричної точки; осьова та центральна симетрія.
11. Букви та цифри, що мають центр або вісь симетрії 3 вид - аналіз середнє 1Б. Вибір букви або цифри, що має центр або вісь симетрії.
12. Визначення осей симетрії фігур 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Осьова симетрія. Визначення осей симетрії фігур.
13. Центральна та осьова симетрія, координати симетричної точки 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Визначення координат точки, розташованої на осі Ох або на осі Оу та симетричної даній точці; центральна та осьова симетрія.
14. Осьова симетрія, симетричні трикутники відносно прямої x=t 3 вид - аналіз середнє 3Б. Побудова в системі координат трикутника, симетричного поданому відносно прямої x=t, визначення координат вершин побудованого трикутника.
15. Осьова симетрія, симетричні трикутники відносно прямої y=t 3 вид - аналіз середнє 3Б. Побудова в системі координат трикутника, симетричного даному відносно прямої y=t, визначення координат вершин побудованого трикутника.
16. Осьова симетрія відносно прямої на координатній площині 2 вид - інтерпретація важке 2Б. Вибір на координатній площині симетричних точок відносно прямої у=х або у=-х.
17. Симетричні графіки функцій, осьова симетрія 3 вид - аналіз важке 4Б. Побудова графіка лінійної функції і симетричного йому графіка відносно даної прямої; виконання завдань за даними графіками.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Осі симетрії в геометричних фігурах Інший середнє 1Б. Визначення кількості осей симетрії в геометричних фігурах.
2. Осьова симетрія Інший легке 1Б. Осьова симетрія в геометричних фігурах.
3. Центральна симетрія Інший легке 1Б. Центральна симетрія в геометричних фігурах.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Поняття руху. Симетрія» 00:20:00 середнє 3Б. Поняття руху, повторення осьової та центральної симетрії.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Поняття руху. Симетрія» 00:15:00 середнє 9Б. Поняття руху, повторення осьової і центральної симетрії.
2. Перевірочна робота з теми «Поняття руху. Симетрія» 00:20:00 середнє 9Б. Поняття руху, побудова фігур в осьовій та центральній симетрії.