Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Синус, косинус і тангенс кута Визначення тригонометричних функцій для кутів від 0 до 180 градусів.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Визначення координат точки 1 вид - рецептивний легке 1Б. Застосування формули визначення координат точки.
2. Синус і косинус того самого кута 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Застосування основної тригонометричної тотожності для визначення синуса (косинуса), якщо відомий косинус (синус).
3. Довжина хорди 3 вид - аналіз легке 1Б. Визначення прямого кута, застосування формули з косинусом для визначення довжини хорди.
4. Тригонометричні вирази 3 вид - аналіз легке 2Б. Синуси та косинуси для основних кутів та основна тригонометрична тотожність.
5. Визначення кута за координатною віссю 3 вид - аналіз легке 2Б. За даними координатами точки потрібно визначити, який кут із віссю Ox утворює відрізок із одним кінцем у даній точці та іншим кінцем на початку координатної системи.
6. Синус і косинус тупого кута 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Потрібно з'ясувати значення синуса і косинуса тупого кута.
7. Перетворення синуса і косинуса тупого кута 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Перетворення синуса і косинуса тупого кута на синус і косинус гострого кута.
8. Точки на одиничному півколі 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. За даними координатами точки необхідно з'ясувати, чи розташовується точка на одиничному півколі.
9. Сторони і кути в прямокутному трикутнику 2 вид - інтерпретація середнє 7Б. Визначення назв сторін у прямокутному трикутнику.
10. Тангенс кута 3 вид - аналіз важке 4Б. Знаходження синуса і косинуса за даним значенням тангенса кута.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Координати точок на одиничному півколі Інший середнє 2Б. Визначення другої координати точки на одиничному півколі за даною координатою.
2. Побудова кута за даним синусом, косинусом або тангенсом Інший важке 3Б. Побудова шуканого кута, використання основних побудов лінійкою та циркулем. Перевіряє вчитель.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Синус, косинус, тангенс кута» 00:20:00 середнє 4Б. Закріплення знань про синус, косинус і тангенс кутів від 0 до 180 градусів.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Синус, косинус, тангенс кута» 00:15:00 середнє 7Б. Закріплення знань про поняття синуса, косинуса і тангенса для кутів від 0 до 180 градусів.
2. Перевірочна робота з теми «Синус, косинус, тангенс кута» 00:15:00 середнє 14Б. Перевірка знань про синус, косинус і тангенс кутів від 0 до 180 градусів.