Методи одержання етаналю
1. Окиснення спиртів:
  
C2H5OH+CuOt°CH3CHO+Cu+H2O
 
2. Гідратація етину (реакція Кучерова). За наявності солей Меркурію(\(II\)) молекула етину приєднує молекулу води й перетворюється на вініловий спирт, який одразу перетворюється на етаналь:
 
CHCH+H2OHg2+CH2=CHOHCH3CHO
 
Ця реакція є одним із промислових способів добування етаналю.
 
Застосування та вплив на довкілля альдегідів
Застосування та вплив на довкілля альдегідів зумовлені їхніми властивостями. Метаналь використовують у виробництві синтетичних смол, клеїв, полімерних матеріалів, лікарських засобів, вибухівки та як дезінфікувальний засіб і консервант біологічних препаратів. Етаналь — проміжний продукт у багатьох органічних синтезах. Деякі альдегіди, переважно ті, у карбоновому ланцюзі яких від \(8\) до \(12\) атомів Карбону, використовують як складники парфумерних композицій та ароматів.
 
Метаналь має специфічні токсичні властивості. Він утворюється внаслідок неповного згоряння палива, тому міститься у викидах теплоелектростанцій, автомобільних вихлопах, тютюновому димі тощо. Також потрапляє в повітря в результаті поступового розкладання формальдегідних смол, якими просочують деревноволокнисті та деревностружкові плити, які використовують для виготовлення меблів.
Джерела:
Хімія (рівень стандарту): підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / Г.А. Лашевська, А.А. Лашевська, С.Р. Ющенко. — Київ: Генеза, 2018. с. 90 -91.
Хімія (рівень стандарту): підруч. для 10 класу закл. загал. серед. освіти / О.В. Григорович. — Харків: Ранок, 2018. с. 118.