До альдегідів належать такі сполуки, як метаналь, етаналь, пропаналь тощо. У речовин цього класу в складі їхніх молекул наявна характеристична (функціональна) альдегідна група альдегідна група.jpg або CHO.
 
Склад молекул альдегідів розглядають як похідні алканів, у молекулах яких один атом Гідрогену біля першого атома Карбону заміщений на альдегідну групу. Винятком є перший представник цього класу — метаналь, у складі якого замість залишку алкану міститься атом Гідрогену.
 
Загальна структурна формула альдегідів:
 
альдегід01.jpg або альдегід02.jpg
 
Для гомологічного ряду насичених альдегідів загальна молекулярна формула
 
CnH2n+1CHO(n0). Також для них можна вивести загальну емпіричну формулу CnH2nO(n1). Порівняйте загальні емпіричні формули альдегідів (CnH2nO) та одноатомних спиртів (CnH2n+2O), вони відрізняються на два атоми Гідрогену. Звідси і пішла назва класу сполук, яку у \(1835\) році дав Ю. Лібіх, альдегіди — скорочення від латинських слів alcohol dehydrogenatus, тобто дегідрогенізований спирт.
Зверни увагу!
За рахунок того, що в молекулах альдегідів на два атоми Гідрогену менше, ніж у молекулах відповідних спиртів, у них є подвійний зв'язок.
Гомологічний ряд альдегідів:
  • метаналь (мурашиний альдегід, формальдегід); молекулярна формула: HCHO; структурна формула: метаналь_структурна.jpg.
  • Етаналь (оцтовий альдегід); молекулярна формула: CH3CHO; структурна формула: етаналь_структурна.jpg.
  • Пропаналь (пропіоновий альдегід); молекулярна формула: C2H5CHO; структурна формула: пропаналь_структурна.jpg.
  • Бутаналь (масляний альдегід); молекулярна формула: C3H7CHO; структурна формула: бутаналь_стр.JPG.
  • Альдегідам властива структурна ізомерія карбонового ланцюга. Нумерація атомів Карбону головного ланцюга починається з альдегідної групи. А оскільки вона розміщена тільки з краю, то ізомерів з різним положенням характеристичної групи в альдегідів не існує (тобто ізомерія положення характеристичної групи відсутня). Для альдегідів характерна ізомерія карбонового ланцюга. Положення замісників указують, як в алканів. Перед коренем назви записують бічні замісники, зазначають їхнє положення й кількість. Нумерацію карбонового ланцюга починають з атома Карбону альдегідної групи:
3_метилбутаналь.jpg
3-метилбутаналь
  
Фізичні властивості альдегідів
  
Метаналь — газ без кольору, має різкий запах, розчинний у воді Починаючи з етаналю, альдегіди складу C2C12 нерозгалуженої будови — леткі рідини, які як і метаналь мають різкий запах, розчинні у воді. Від C13 і довше альдегіди — тверді речовини. Через відсутність водневих зв'язків між молекулами вони мають нижчі температури кипіння, ніж спирти. З подовженням карбогового ланцюга розчинність альдегідів у воді зменшується, альдегіди добре розчиняються в етанолі, бензені тощо. Отже, фізичні властивості альдегідів залежать від будови молекул.
  
Нижчі альдегіди мають різкий характерний запах. Вищим альдегідам притаманний запах, подібний до запаху погашеної свічки. Він стає приємним за розведення до \(1\) % й менше. Запах деканалю (C10) має відтінок цедри, запах альдегіду C12 — лілії та фіалки. Сила аромати альдегідів залежить від будови карбонового ланцюга. Так, альдегіди з розгалуженим ланцюгом пахнуть сильніше й приємніше, ніж ізомерні їм альдегіди лінійної будови.
Джерела:
Хімія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закл. зак. серед. освіти / М.М. Савчин. — Київ: Грамота, 2018. с. 76-77.
Хімія (рівень стандарту): підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / Г.А. Лашевська, А.А. Лашевська, С.Р. Ющенко. — Київ: Генеза, 2018. с. 86 - 88.
Хімія (рівень стандарту): підруч. для 10 класу закл. загал. серед. освіти / О.В. Григорович. — Харків: Ранок, 2018. с. 112-113.