Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Фізичні властивості насичених одноатомних спиртів Представлено теоретичні відомості про фізичні властивості насичених одноатомних спиртів.
2. Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів Представлено теоретичні відомості про хімічні властивості насичених одноатомних спиртів.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Обери правильні твердження про спирти 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Із запропонованих варіантів потрібно обрати правильне твердження про спирти.
2. Доповни речення про спирти 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Необхідно доповнити речення про фізичні властивості спиртів.
3. Агрегатний стан спиртів 1 вид - рецептивний легке 1Б. Необхідно визначити агрегатний стан насиченого одноатомного спирту за формулою.
4. Рівняння горіння спирту 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно розставити коефіцієнти у рівнянні горіння спирту.
5. Продукти реакції у рівнянні горіння спирту 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Необхідно зазначити продукти реакції та розставити коефіцієнти у рівнянні горіння спирту.
6. Взаємодія спирту з лужним металом 2 вид - інтерпретація середнє 3,5Б. Необхідно дописати продукти у хімічному рівнянні за участю спирту, та розставити коефіцієнти.
7. Взаємодія спирту з гідроген галогенідами 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно дописати продукти у хімічному рівнянні за участю спирту, та розставити коефіцієнти.
8. Визначення маси суміші спиртів 3 вид - аналіз легке 2Б. Необхідно визначити масу суміші спиртів за відомими кількостями речовини.
9. Визначення масових часток спиртів у суміші 3 вид - аналіз середнє 3Б. Необхідно визначити масові частки спиртів у суміші.
10. Об'єм вуглекислого газу при спалюванні спирту 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити об'єм вуглекислого газу, який утворився у результаті спалювання спирту, за відомим об'ємом кисню, який витратився під час хімічної реакції.
11. Маса спирту за відомим об'ємом кисню 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити масу спирту, який згорить, за відомим об'ємом кисню, який витрачається у результаті реакції.
12. Маса етену у реакції дегідратації 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити масу етену, який можна отримати з етанолу у результаті реакції дегідратації.
13. Маса етанолу у реакції взаємодії з металом 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити масу етанолу, який витратиться під час реакції взаємодії з лужним металом.
14. Відповідність у хімічних рівняннях за участю спиртів 3 вид - аналіз середнє 4Б. Необхідно установити відповідність між правою та лівою частиною хімічних рівнянь за участю спиртів.
15. Реагенти у хімічних рівняннях за участю спиртів 3 вид - аналіз середнє 4Б. Необхідно установити реагенти у хімічних рівняннях за участю спиртів.
16. Об'єм кисню при спалюванні спирту 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити об'єм кисню, який витратився у результаті спалювання спирту, за відомим об'ємом вуглекислого газу, який утворився під час хімічної реакції.
17. Об'єм етену у реакції дегідратації 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити масу етену, який можна отримати з етанолу у результаті реакції дегідратації.
18. Об'єм водню у реакції взаємодії етанолу з металом 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити об'єм водню, який утвориться у результаті реакції взаємодії лужного металу зі спиртом.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Властивості насичених одноатомних спиртів» 00:30:00 середнє 14Б. Тренується вміння розставляти коефіцієнти та проводити розрахунки у хімічних рівняннях за участю насичених одноатомних спиртів.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Властивості насичених одноатомних спиртів» 00:30:00 середнє 14Б. Тренується вміння розставляти коефіцієнти та проводити розрахунки у хімічних рівняннях за участю насичених одноатомних спиртів.
2. Перевірна робота з теми «Властивості насичених одноатомних спиртів» 00:30:00 середнє 13Б. Перевіряються вміння розставляти коефіцієнти та проводити розрахунки у хімічних рівняннях за участю насичених одноатомних спиртів.